Sociální služby
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální služby
Sociální služby

Autoři

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Anotace

Sociální služby jsou tématem velmi širokým a komplexním. Kurz seznamuje studující s typologií sociálních služeb a s jejich místem v systému sociální ochrany, vývojem, podmínkami fungování, hodnocením kvality a vývojovými trendy. Je koncipován tak, aby studující získali nejenom znalosti, ale především praktické kompetence a aby si uměli vyhledat to, co se do kurzu nevešlo.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory