Elektroenergetika 3 - výroba elektrické energie
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Elektroenergetika 3 - výroba elektrické energie
Elektroenergetika 3 - výroba elektrické energie

Autoři

Ing. Bc. Anna Mudruňková

Anotace

Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka ke studiu problematiky výroby elektrické energie. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti výroby elektrické energie, další kapitoly se pak podrobně věnují jednotlivým druhům elektráren. Nejprve jsou popsány tradiční zdroje, které vyrábějí převažující množství elektrické energie (tepelné a jaderné elektrárny). Značná část je též věnována obnovitelným zdrojům elektrické energie (voda, slunce, vítr, geotermální energie), protože se v posledním desetiletí řada zemí začíná orientovat právě tímto směrem. Publikace si neklade za cíl vyčerpávající a podrobné zmapování zmíněné tématiky, které by zabralo podstatně více místa.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory