Vybrané problémy obecné didaktiky 2
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Vybrané problémy obecné didaktiky 2
Vybrané problémy obecné didaktiky 2

Autoři

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

Anotace

Kurz je zaměřen na rozvíjení porozumění vybraným aspektům vzdělávání v prostředí reálné školy; je zaměřen na vybraná témata z obecné didaktiky se zaměřením na předškolní vzdělávání. Druhý díl je rozdělen na následující kapitoly: Vyučovací metody, Organizační formy vyučování, Vybrané pedagogické inovace, Projektové vyučování - možnosti a meze, Problémové a badatelsky orientované vyučování - možnosti a meze.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory