Anglický jazyk všeobecný VOV odbornost 65
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Anglický jazyk všeobecný VOV odbornost 65
Anglický jazyk všeobecný VOV odbornost 65

Autoři

Helena Štěpánová

ISBN

978-80-88418-50-4

Anotace

Materiál zahrnuje základní kompetence z obchodní angličtiny, především obchodní korespondence se zaměřením na obor hotelnictví a turismus. Je doplněn principy a frázemi obchodní korespondence, formuláři a prakticky orientovanými příklady v anglickém jazyce a porovnávání rozdílů s českými.The material includes the core competencies of Business English, first and foremost of a business correspondence in English with a focus on the field of the hotel industry and tourism. It will be supplemented by the principles and phrases of business correspondence, forms and practically oriented examples in English and comparing those with the Czech ones.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory