Vývojová psychologie
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Vývojová psychologie
Vývojová psychologie

Autoři

Mgr. Veronika Plecerová, Mgr. Jana Staňurová

Anotace

Vývojová psychologie poskytne studentům nelékařských zdravotnických oborů základní informace v dané problematice. Úvodní kapitola seznamuje studenty s historickým náhledem na vývoj člověka. Uvádí významné představitele zabývající se vývojovou psychologií. Poukazuje na základy duševního vývoje jedince a vývojové zákonitosti, kterými v průběhu života prochází. Další kapitoly charakterizují jednotlivá vývojová období, základní úkoly a specifika v jednotlivých oblastech života.Použité zdroje jsou souhrnně uvedeny na konci textu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory