Příprava léčiv – vybrané kapitoly
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Příprava léčiv – vybrané kapitoly
Příprava léčiv – vybrané kapitoly

Autoři

Julie Zubrová, Hana Havlová

Anotace

Výukový materiál je zaměřen na dělené lékové formy, konkrétně rektální a vaginální přípravky a tobolky (kapsle). U každé kapitoly jsou shrnuty formy přípravků dle Českého lékopisu 2017, podrobněji jsou pak rozebrány čípky, vaginální kuličky a příprava tobolek.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory