Vybrané kapitoly z biblistiky pro pedagogy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Vybrané kapitoly z biblistiky pro pedagogy
Vybrané kapitoly z biblistiky pro pedagogy

Autoři

Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.

Anotace

Kurz Vybrané kapitoly z biblistiky pro pedagogy chce nabídnout základní přehled Bible prostřednictvím výběru nejdůležitějších knih a témat. Jistě to je výběr subjektivní, ale pro zamýšlený účel dostatečný. Je potřebné a užitečné se orientovat v základních skutečnostech, představujících kořeny a určujících identitu naší západní euroatlantické civilizace.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory