Sociální politika 2
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální politika 2
Sociální politika 2

Autoři

Mgr. Iva Poláčková

Anotace

Kurz Sociální politika 2 navazuje na e-learningový kurz Sociální politika 1 a rozšiřuje povědomí o fungování sociální politiky. Obsahově je zaměřena především na stručné představení systému sociální správy a na politiku sociálního zabezpečení, konkrétně na dávkové systémy v ČR.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory