Psaní kvalifikačních prací a jiných odborných textů
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Psaní kvalifikačních prací a jiných odborných textů
Psaní kvalifikačních prací a jiných odborných textů

Autoři

Ing. Ludmila Tkáčová

ISBN

978-80-88418-20-7

Anotace

Student samostatně řeší nestandardní úlohy a zadání, ovládá některé z metodik tvorby a řešení inovačních zadání, samostatně rozšiřuje svoje znalosti na základě charakteristik současných informačních technologií a systémů, které vedou nejen k samotné výsledné práci, ale také k její obhajobě za pomocí prezentace.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory