Treatment
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Treatment
Treatment

Autoři

Mgr. Alena Václavíková

Anotace

Studijní materiál se zabývá různými formami léčby, ať už konvenčními nebo alternativními. Detailněji jsou zpracovány kapitoly týkající se chirurgických zákroků a fyzioterapie. Samostatná kapitola je věnována lékům, lékovým skupinám, formám a způsobům podávání. Poslední kapitola se věnuje zneužívání léků nebo legálních a nelegálních drog.The study material describes various types of treatment, either conventional or alternative ones. Surgery and physiotherapy are discusses in detail. A single chapter is concerned with medication, especially with medication groups, forms and routes of administration. The last chapter deals with various kinds of addiction, either to medication or legal and illegal drugs.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory