Křesťanské kořeny v evropské kultuře
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Křesťanské kořeny v evropské kultuře
Křesťanské kořeny v evropské kultuře

Autoři

PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.

Anotace

Kurz Křesťanské kořeny v evropské kultuře má pomoci pochopit základní formaci Evropy díky křesťanstvím ovlivněné kultuře. Vychází z přesvědčení, že každý pracovník v pomáhající profesi vykonávající svou službu v evropském prostoru by si měl být vědom zdrojů postojů a hodnot, které formovaly myšlení a jednání lidí na evropském kontinentu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory