Digitální filtry
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Digitální filtry
Digitální filtry

Autoři

Vratislav Davídek

Anotace

Výukový materiál představuje úvod do číslicového zpracování signálů. Jsou uvedeny základní informace o diskrétních signálech a lineárních diskrétních systémech. Popsány jsou signály deterministické, určené výrazem i signály náhodné. Najdeme zde stručný úvod do analogových a digitálních systémů a principy zpracování signálů v analogové a digitální oblasti. Definujeme pojmy impulsní odezva a přenosová funkce a jejich použití. Dále jsou v textu shrnuty vlastnosti digitálních filtrů FIR a IIR a jejich návrhové postupy. Nechybí ani příklady návrhu digitálních filtrů. Jako prostředek pro návrh a analýzu digitálních filtrů je používán programový systém Matlab.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory