Kompletní monitoring nemocného na JIP I.
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Kompletní monitoring nemocného na JIP I.
Kompletní monitoring nemocného na JIP I.

Autoři

Mgr. Gabriela Trejtnarová

Anotace

Proč právě monitorování nemocného na jednotce intenzivní péče určené pro všeobecné sestry? Odpověď je jednoznačná, i všeobecná sestra pracující na standardním oddělení musí mít přehled o monitorování nemocného, kterého přijímá do péče. To se promítá i do základního kurikula vzdělávání. Tato kapitola objasní základní terminologii používanou ve specializované péči v oblasti deficitu vědomí, kardiovaskulárních funkcí a dýchání. Slovo monitorace, v latině „monitore“, má význam varovati. V 21. století využíváme hlavně nejrůznější senzory, které nám vyhodnocují moderní monitory, respektive počítače. Citlivé přístroje mají tři základní úkoly: změřit požadovanou hodnotu, zobrazit a zaznamenat naměřený údaj a obrazově a zvukově oznámit neboli signalizovat patologickou hodnotu. I přes velmi sofistikované metody víme, že nezastupitelnou roli hraje lidský faktor. Jenom erudovaný personál je schopný správně nastavit horní a dolní hranici alarmu individuálně podle stavu nemocného. Je odborně připravený rozlišit skutečný problém od technické chyby. Tento krátký průvodce základním monitorováním je náhled do intenzivní péče, který je doplněný o fotografie a video.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory