Chemie I. díl
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Chemie I. díl
Chemie I. díl

Autoři

Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová

Anotace

Chemie I je materiál, který poskytuje základní informace o obecné a anorganické chemii. Může sloužit jako základní studijní materiál pro studenty vyšších odborných škol. V jednotlivých kapitolách je popsána stavba atomu, včetně historického vývoje názorů. Dále je věnována pozornost chemické vazbě a periodické tabulce prvků. Významné kapitoly jsou zaměřeny na názvosloví anorganických sloučenin, chemické reakce a rovnice a chemické výpočty. V závěru materiálu jsou popsány vlastnosti nejvýznamnějších chemických prvků.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory