Obecná pedagogika 1
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Obecná pedagogika 1
Obecná pedagogika 1

Autoři

Doc. Štěpán Holub, PhD

Anotace

Kurz je zaměřen na zkoumání pedagogiky jako vědy, rozlišujeme pojmy jako věda, techné, výchova, kritické myšlení, hodnotová neutralita apod.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory