Sociální stát
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální stát
Sociální stát

Autoři

Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph. D.

Anotace

Kurz je v pořadí šestým z kurzů v sekci Sociální politika. Seznamuje s problematikou sociálního státu, jeho principy, základními rysy a typy. Zvláštní pozornost je věnována krizi sociálního státu a jeho roli v současné společnosti.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory