Mikrobiologie potravin III
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Mikrobiologie potravin III
Mikrobiologie potravin III

Autoři

Ing. Zdeňka Foltýnová

Anotace

Mikrobiologie potravin III seznamuje studenty s mikrobiologií potravin živočišného původu. Jako první je v textu popsána mikrobiologie masa a masných výrobků. Další část je věnována mikrobiologii konzervárenských výrobků. A v závěru je popsána mikrobiologie vajec a vaječných produktů.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory