Otevřené digitální zdroje

Sady výukových materiálů

E
Jazyk: anglicky
Sada pro ekonomickou sekci – Anglický jazyk
T
Jazyk: anglicky
Sada pro technickou sekci – Angličtina (odborné cizí jazyky)
Z
Jazyk: anglicky
Sada pro zdravotnickou sekci – ZDRAV KA2/01
E
Jazyk: česky
Sada pro ekonomickou sekci – Odbornost 63
E
Jazyk: česky
Sada pro ekonomickou sekci – Odbornost 64
E
Jazyk: česky
Sada pro ekonomickou sekci – Odbornost 65
E
Jazyk: česky
Sada pro ekonomickou sekci – Odbornost 66
T
Jazyk: česky
Sada pro technickou sekci – Technické výukové zdroje
T
Jazyk: česky
Sada pro technickou sekci – Zemědělské a potravinářské výukové zdroje
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DDH
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DFA - lékárenská praxe
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DFA - odborný základ
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DNT - edukace
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DNT - výživa
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DVS - ODZ pro ostatní klinické obory
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DVS - ODZ pro základní medicínské obory
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DVS - předměty tvořící vědecký základ oboru
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DVS - psychologie, pedagogika, sociologie
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DZL
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DZT
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – SPOL - Management zdravotnictví
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – SPOL - Základ pro poskytování zdravotnické péče
E
Jazyk: německy
Sada pro ekonomickou sekci – Německý jazyk
T
Jazyk: německy
Sada pro technickou sekci – Němčina (odborné cizí jazyky)
Z
Jazyk: německy
Sada pro zdravotnickou sekci – ZDRAV KA2/02

Jednotlivé výukové materiály

Z
Číslo ODZ: 89
Jazyk: česky
Absolventský seminář
Ing. Kateřina Sosnová, Ing. Michal Mertl
Tento výukový materiál slouží jako manuál pro studenty druhých a třetích ročníků vyšších odborných škol zdravotnických. Obsahuje nejen text, ale i názorné obrázky a videa. Je zde nastíněn doporučený…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 239
Jazyk: česky
AHD, HD-CVI kamerové systémy
Šárka Egrtová
Práce je zaměřena na základní popis jednotlivých typů kamerových systémů, které v současnosti firmy používají. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti, výhody a nevýhody jednotlivých systémů.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 238
Jazyk: česky
Analogové kamery
Šárka Egrtová
Práce je zaměřená na počátky využívání kamer pro provádění střežení významných objektů.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 130
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie
Anna Zgarbová, Jana Kalčáková, Helena Zgarbová
Výukový materiál seznámí se základní terminologií, charakteristikou a strukturou jednotlivých orgánů, orgánových soustav, jejich funkcí a fyziologií základních dějů. Slouží jako bazální vstupní vědomostní…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 347
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie I.
MVDr. Darja Musilová Ph.D.
Výukový text “Anatomie a fyziologie I” detailně přibližuje samičí a samčí reprodukční soustavu hospodářských zvířat s jednotlivými mezidruhovými rozdíly. Text seznamuje s anatomickou skladbou…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 536
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie II
MVDr. Radka Noháčová
Výukový materiál je zaměřen na popis anatomických struktur kosterní soustavy, kardiovaskulární soustavy a dýchací soustavy hospodářských zvířat a na objasnění základních fyziologických funkcí těchto orgánových…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 349
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie III
MVDr. Radka Noháčová
Výukový text je zaměřen na anatomický popis struktur centrálního a periferního nervového systému, smyslových orgánů a ostatních smyslů, trávicí soustavy a kožní soustavy hospodářských zvířat. Text dále…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 537
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie IV
MVDr. Radka Noháčová
Výukový text je zaměřen na anatomický popis a objasnění fyziologických funkcí jednotlivých částí močové soustavy hospodářských zvířat. Součástí textu jsou krátká videa usnadňující pochopení problematiky a …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 539
Jazyk: česky
Audiovizuální technika – Řídicí systémy
David Jakubec
Výukový materiál se věnuje specializovaným řídicím systémům, které se využívají v rámci integrace audiovizuální techniky v mnoha odvětvích. V dokumentu je popsána konstrukce systému a jeho jednotlivé…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 190
Jazyk: česky
Barvicí metody v histologii
MVDr. Petr Mráz
Postupy barvení různých histologických materiálů, výsledky barvení. Principy metod.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 527
Jazyk: česky
Bezpečnostní systémy a aplikace v souvislostech 4
Petr Hulík, Pavel Zeman
Téma komplexně popisuje stavební otvory, exteriér a jejich mechanické, respektive elektromechanické zabezpečení. V závěru je velká pozornost věnována trezorové a úložné technice.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 249
Jazyk: česky
Bezpečnostní systémy v motorových vozidlech
Šárka Egrtová
Oblast bezpečnosti (příp. zabezpečení) motorových vozidel je v současnosti velmi pestrá. Na počátku stojí systémy pouze mechanické, následují signalizační, přes systémy s GSM signalizací až po systémy s…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 138
Jazyk: česky
Biofyzika
Mgr. Vladislav Válek
Výukový materiál seznamuje studenty se základy biofyziky a s jejím využitím v lékařské a medicínské oblasti.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 442
Jazyk: česky
Cestovní kancelář
Ing. Alena Votoupalová
Výukový materiál je zdrojem informací o činnostech vykonávaných cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. Student se seznámí s tvorbou všech druhů zájezdů včetně jejich kalkulace, s jejich…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 148
Jazyk: česky
Chemie I. díl
Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Chemie I je materiál, který poskytuje základní informace o obecné a anorganické chemii. Může sloužit jako základní studijní materiál pro studenty vyšších odborných škol. V jednotlivých kapitolách je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 150
Jazyk: česky
Chemie II. díl
Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Chemie II je materiál, který poskytuje základní informace o organické chemii. Bude sloužit jako studijní materiál pro studenty vyšších odborných škol. V kapitolách je popsán předmět studia organické chemie,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 155
Jazyk: česky
Chemie léčiv
Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Chemie léčiv je materiál určený pro studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Obsahuje základní informace o hlavních skupinách léčiv a jejich chemické struktuře. V jednotlivých kapitolách jsou…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 493
Jazyk: česky
Cvičebnice anorganického názvosloví
Eva Pažourková
Předkládaný otevřený digitální zdroj je určen studentům prvních ročníků vyšších odborných škol k procvičení a utvrzení znalostí názvosloví anorganické chemie. Otevřený digitální zdroj je především cvičebnice.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 481
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované dentální hygienistky
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaná dentální hygienistka vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 478
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované farmaceutické asistenty
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaný farmaceutický asistent vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 479
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované nutriční terapeuty
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaný nutriční terapeut vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení pojmů…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 483
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované všeobecné sestry
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení pojmů…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 482
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované zdravotní laboranty
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaný zdravotní laborant vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení pojmů…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 480
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované zubní techniky
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaný zubní technik vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení pojmů…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 439
Jazyk: česky
Daňová evidence
Bc. Ing. Irena Jungová.
Uživatel digitálního zdroje se seznámí s odbornými pojmy a získá základní přehled o způsobu vedení daňové evidence. Chápe základní funkci daňové evidence v návaznosti na stanovení základu daně, vnímá…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 393
Jazyk: česky
Databázové systémy
Jan Škoda
Tento výukový materiál popisuje práci s relačními databázemi, které jsou v dnešní době nejpoužívanější. Řekneme si něco o tom, jak vytvořit novou databázi, jak používat jazyk SQL. V převážné většině…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 95
Jazyk: česky
Dietní systém pro zdravotnická zařízení
Dagmar Kovářů, Jitka Knápková
Výukový materiál je určen pro nelékařské zdravotnické profese. Má přispět ke zkvalitnění multidisciplinární péče o nutriční stav pacientů. Stručně pojednává o významu dietetiky a následně přibližuje…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 465
Jazyk: česky
Digitální přenosové systémy II.
Ing. Karel HOLINKA
Materiál „Digitální přenosové systémy II“ je zaměřen na moderní digitální komunikační systémy. Nabízí využití základních myšlenek informatiky v současných i perspektivních komunikačních systémech. Je…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 546
Jazyk: česky
Absolventská práce jako nástroj uplatnění na trhu práce – část II.
František Francírek
Publikace se věnuje problematice dosud neobjevené sekundární funkce absolventských prací – a to jako podpůrného prostředku k uplatnění na trhu práce, a to především s ohledem na nevyužívané propojení…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 449
Jazyk: česky
Doping
Michal Polák
Učební texty stručně popisují historii boje proti dopingu. Vysvětlují obsah a základní pojmy Světového antidopingového kodexu. Dále se zabývají negativními zdravotními důsledky zneužívání zakázaných látek a …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 572
Jazyk: česky
Doprava a mobilita
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
Tento výukový materiál představuje úvod do problematiky dopravy a mobility. Seznámí čtenáře se základními principy dopravního inženýrství, jako je například vznik přepravních vztahů, poptávka a nabídka po…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 443
Jazyk: česky
Doprava v cestovním ruchu
Ing. Alena Votoupalová.
Výukový materiál je zdrojem informací o jednotlivých druzích dopravy, se kterými se pracovníci cestovních kanceláří a agentur setkávají při svých činnostech. Student se seznámí s možnostmi agentur při…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 181
Jazyk: česky
Alternativní výživa z pohledu nutričního terapeuta
Mgr. Marie Martiňáková
Studijní text je koncipován jako podpůrný materiál, shrnující základní informace z oblasti alternativní výživy s cílem využít je při sestavování jídelních lístků a v nutričně dietologické praxi. Text je…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 226
Jazyk: česky
Dvojbrany
Jiří Antoš
Materiál se zabývá popisem takových elektrických obvodů, u kterých nás zajímá pouze závislost mezi vstupními a výstupními veličinami a nezajímáme se o hodnoty obvodových veličin uvnitř tohoto obvodu.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 119
Jazyk: česky
Edukace v ošetřovatelství
Anna Šťastná
Tento výukový materiál slouží převážně studentům zdravotnických oborů. Konkrétně se zaměřuje na problematiku edukace v ošetřovatelském procesu. Odborný text obsahuje základy edukačního procesu, vymezení základních…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 206
Jazyk: česky
Ekonomické a manažerské přístupy v praxi
Michael Kupec
Výukový materiál Ekonomické a manažerské přístupy v praxi poskytuje studentovi východiska, srozumitelné podklady a základní postupy, které lze využít v podnikové ekonomice. Nesoustředí se pouze na…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 381
Jazyk: česky
Elektrotechnika I
Ing. Jaroslav Pospíšil.
Rozsah výukového materiálu je zaměřen na popis a orientaci v základní problematice elektrotechniky. Obsah kapitol tvoří rozbor a podrobnější popis obvodových veličin, obvodových prvků a jejich…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 567
Jazyk: česky
Elektrotechnika II
Ing. Jaroslav Pospíšil
Rozsah výukového materiálu je zaměřen na popis základní problematiky elektrotechniky a orientaci v ní. Obsah kapitol tvoří rozbor a podrobnější popis obvodových prvků a jejich využití v …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 495
Jazyk: česky
Bankovnictví
Mgr. Kamila Bolechová
Banky jsou citlivými a složitými organizmy specifickými požadavky, pravidly a riziky a jejich obchody podléhají vnějšímu dohledu. Na jedné straně stojí akcionáři banky, kteří očekávají bezpečné zhodnocení…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 152
Jazyk: česky
Biochemie pro obor DFA
Mgr. Martina Valachová, Mgr. Markéta Večeřová,…
Biochemie je materiál určený pro studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Obsahuje základní informace o stavbě živých organismů a biochemických dějích probíhajících v jejich těle. Jednotlivé…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 412
Jazyk: česky
Daňová teorie a politika
Jiřina Krajčová
Výukový materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol. Publikace je zaměřena na problematiku daňové teorie a na daňovou soustavu České republiky. Výukový materiál se věnuje zdanění příjmů fyzických a …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 142
Jazyk: česky
Dělené lékové formy - návody k praktickým cvičením z přípravy léčiv
PharmDr. Irena Sládková
Výukový materiál je určen pro výuku praktické části předmětu příprava léčiv ve 2. ročníku studia oboru diplomovaný farmaceutický asistent. Je zaměřen na dělené lékové formy běžně připravované v lékárenské…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 221
Jazyk: česky
Digitální filtry
Vratislav Davídek
Výukový materiál představuje úvod do číslicového zpracování signálů. Jsou uvedeny základní informace o diskrétních signálech a lineárních diskrétních systémech. Popsány jsou signály deterministické, určené…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 464
Jazyk: česky
Digitální přenosové systémy I.
Ing. Karel HOLINKA
Materiál „Digitální přenosové systémy I“ je zaměřen na moderní digitální komunikační systémy. Nabízí využití základních myšlenek informatiky v současných i perspektivních komunikačních systémech. Je…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 242
Jazyk: česky
EPS
Šárka Egrtová
V práci se budu zabývat především prvky elektrické požární signalizace české výroby. Jedná se o výrobky firmy Lites s.r.o., která je významným evropským výrobcem. Práce nabídne vlastnosti základních komponentů…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 424
Jazyk: česky
Etika v profesi pracovníka v mezinárodním obchodě
Mgr. Barbora Zajíčková
Studijní text přibližuje základní pojmy etiky, seznamuje s pojmy morálka a mravnost, zvlášť pojednává téma hospodářské a etiky v podnikání, klade otázky a zároveň nabízí jakýsi kompas k …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 145
Jazyk: česky
Farmakognozie – produkce léčivých rostlin
PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
Výukový materiál je zaměřen na vybrané kapitoly z farmakognozie, konkrétně na problematiku produkce léčivých rostlin a na nově zaváděné léčivé rostliny do farmaceutické praxe.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 144
Jazyk: česky
Farmakologie
PharmDr. Lenka Láníčková
Farmakologie jako základní vědní disciplína oboru diplomovaný farmaceutický asistent.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 417
Jazyk: česky
Dopravní služby v cestovním ruchu
Marie Špirková
Obsah materiálu je zaměřen na charakteristiku využití dopravních služeb v oblasti cestovního ruchu. Je řešeno materiální zabezpečení silniční, letecké, železniční, vodní a ostatních druhů dopravy využívaných v…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 177
Jazyk: česky
Edukace v praxi nutričního terapeuta
Mgr. Jana Eliášová, Mgr. Marie Martiňáková
Studijní text je koncipován jako materiál, který shrnuje základní informace z oblasti edukační činnosti nutričního terapeuta s cílem využít je v praxi. V textu jsou vymezeny základní pojmy, obsahuje…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 283
Jazyk: česky
Elektroenergetika 2 – elektrizační soustava, sítě a vedení
Ing. Bc. Anna Mudruňková
Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka pro studium problematiky elektrických sítí. V úvodní kapitole se studenti seznámí s…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 284
Jazyk: česky
Elektroenergetika 3 - výroba elektrické energie
Ing. Bc. Anna Mudruňková
Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka ke studiu problematiky výroby elektrické energie. V první kapitole jsou vysvětleny…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 185
Jazyk: česky
Epidemiologie
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., MUDr. Jana Amlerová…
Hlavní náplní předmětu epidemiologie je studium vzniku nákaz, zákonitostí jejich šíření a aplikace epidemiologických opatření. Patří sem veškerá činnost založená na přerušení šíření nákaz, eliminaci zdrojů nákaz,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 497
Jazyk: česky
Filozofie v ošetřovatelství
Mgr. Monika Roučová
Studijní materiál je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Uvádí do problematiky filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání.…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 415
Jazyk: česky
Firemní komunikace
David Nespěšný
Do rukou se Vám dostává text, který by vám měl pomoci úspěšně projít kurzem komunikace a firemní komunikace. Tento text není v žádném případě vyčerpávající skriptum všech znalostí a poznatků. Spíše si…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 556
Jazyk: česky
Fotografická technika II
Michael Fokt
Výukový materiál slouží pro studenty multimediálních oborů. Přináší přehled dostupného fotografického příslušenství - objektivů, fotografických filtrů, fotografických blesků či vybavení pro ateliérovou fotografii.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 171
Jazyk: česky
Fyziologie výživy
Bc. Martina Korejčková, DiS., MUDr. Hedvika…
Výukový materiál podává přehled základních složek výživy a objasňuje jejich význam pro organismus. Dále popisuje stavbu a funkci trávicího systému, trávení a vstřebávání živin a jejich metabolismus.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 139
Jazyk: česky
Genetika
Kateřina Haganová
Výukový materiál seznamuje studenty se základy genetiky, s jejími obory a s využitím genetických poznatků v medicíně.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 228
Jazyk: česky
Harmonický ustálený stav
Jiří Antoš
S harmonickým ustáleným stavem se setkáme při analýze obvodů, které jsou buzeny ze zdrojů harmonického napětí a proudu stejného kmitočtu. Po doznění přechodných dějů vyvolaných připojením zdrojů se ustálí v…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 285
Jazyk: česky
Elektroenergetika 4 – poruchové stavy
Ing. Bc. Anna Mudruňková
Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka pro studium problematiky poruchových stavů v elektroenergetice. Úvodní kapitola…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 81
Jazyk: česky
Etika ve zdravotnictví
Blanka Svatoňová
Zdravotnická etika je vědecká disciplína, která se zabývá morálkou a přístupem zdravotníka k nemocným. Pohled na to, co je správné a co nikoliv, nám poskytují etické normy a pravidla chování, které…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 196
Jazyk: česky
Imunitní sytém a jeho funkce, formy imunity
MVDr. Petra Kadlecová
Výukový materiál objasňuje základní význam a složení imunitního systému člověka včetně souvisejících pojmů. Postupně se věnuje jednotlivým složkám imunitního systému včetně jejich hlavních funkcí. Jako primární…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 187
Jazyk: česky
Imunolologie
MUDr. Jana Amlerová Ph.D.
Imunitu lze definovat jako sled dějů humorálního a buněčného charakteru zprostředkovávající schopnost organismu rozeznat cizorodé látky, například viry, bakterie, alergeny nebo i patologicky pozměněné vlastní…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 201
Jazyk: česky
Informace
Marcela Buřilová
Učební text uvádí do problematiky užívání termínů informace, data, znalosti. Obsahuje vysvětlení pojmu informace a definici informace z hlediska vědních oborů, které se informacemi zabývají. Přináší vysvětlení…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 418
Jazyk: česky
Informační a rezervační systémy cestovního ruchu
Ing. Lada Kaiseršotová.
Výukový materiál je zaměřen na informační systémy cestovního ruchu. Úvodní kapitola seznamuje s informačními toky v cestovním ruchu. Následující kapitoly shrnují globální informační systémy a informační a…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 427
Jazyk: česky
Hodnocení výkonnosti podniku
Ing. Lenka Maršíková
Výukový materiál s názvem Hodnocení výkonnosti podniku popisuje obecnou podnikovou strukturu, jež je nezbytná pro zdravý a účinný chod každého ekonomického subjektu. Nutností současné doby je neustálá analýza…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 229
Jazyk: česky
Internet věcí ve výuce
Tomáš Vaněk, Pavel Bezpalec
Koncept Internetu věcí (IoT) je znám již delší čas. Tento výukový materiál seznamuje čtenáře s tímto konceptem a jeho využitím v průmyslových odvětvích. Objasňuje jednotlivé komponenty konceptu a…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 501
Jazyk: česky
Invazivní vstupy
Jaroslava Knapová.
Invazivní vstupy jsou nezbytné pro léčbu pacientů. Mohou být spojeny s komplikacemi, souvisejícími s jejich zavedením nebo péčí o ně. Cílem je minimalizace invazivních vstupů, pokud to zdravotní stav…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 240
Jazyk: česky
IP-TV kamerové systémy
Šárka Egrtová
Práce je zaměřena na základní popis IP kamerových systémů, které v současnosti využívá český trh. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti, výhody a nevýhody jednotlivých systémů.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 518
Jazyk: česky
Jak lze zesilovat světlo pro potřeby optických přenosů
Jan Radil
Tento výukový modul seznámí čtenáře s problematikou optických zesilovačů.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 202
Jazyk: česky
Jak na citování (Bibliografické citace)
Marcela Buřilová
Učební text uvádí do problematiky citování. Obsahuje obecné zásady citování, metody citování (přímá citace a parafráze), popisuje prohřešky proti citační etice. Uvádí nejužívanější citační styly. Hlavní část je…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 426
Jazyk: česky
Kapitálové trhy a daňové systémy
Gabriela Kukalová
První část výukového materiálu je zaměřena na kapitálové trhy, které jsou vymezeny v rámci finančních trhů. Jsou zde podrobně specifikovány cenné papíry kapitálového trhu, zejména dluhopisy a akcie. Následně…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 509
Jazyk: česky
Když datové sítě řídí software a umělá inteligence
Leoš Boháč
Cílem tohoto výukového modulu je seznámit čtenáře s problematikou softwarově definovaných sítí.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 508
Jazyk: česky
Když optické vlákno přenáší informace, ale i vnímá – optické vláknové senzory
Leoš Boháč
Cílem tohoto výukového modulu je seznámit čtenáře s problematikou optických vláknových senzorů ve smyslu popisu jejich fyzikální funkce a možné použití v praxi.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 534
Jazyk: česky
Keramické hmoty a jejich zpracování v protetické stomatologii
Gisela Klimešová, Petra Doubravová
Výukový materiál je zaměřen na přehledné dělení dentální keramiky včetně chemického složení, popis indikace a kontraindikace jednotlivých keramických náhrad ve fixní protetice a souhrn metod jejich zhotovení.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 121
Jazyk: česky
Klinická propedeutika
Mgr. Eva Kovářová, DiS.
Výukový materiál seznamuje studenty s postupy používanými při vyšetřování pacienta lékařem, tedy s lékařskou anamnézou, rozpoznáním příznaků chorob jednotlivých systémů, fyzikálním vyšetřením a dalšími…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 200
Jazyk: česky
Kniha jako fenomén lidské komunikace
Marcela Buřilová
Charakteristika a funkce knihy jako základního dokumentu v lidské civilizaci: vznik, hlavní etapy vývoje od starověku do současnosti, charakteristika rukopisné, tištěné a elektronické knihy z …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 552
Jazyk: česky
Kombinační logické obvody a hazardy v kombinačních obvodech
Pavel Lafata
Tento text pojednává zejména o kombinačních logických obvodech. Na úvod je obecně vysvětlena definice kombinačního logického obvodu a rozdíl oproti sekvenčnímu obvodu. Dále je uvedeno několik příkladů…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 191
Jazyk: česky
Kombinované korunky
Bc. Martina Bazalová, Bc. Jana Majerová, Bc.…
Výukový materiál předkládá ucelené informace o konkrétních druzích korunkových náhrad. Čtenář má možnost se seznámit pracovním postupem jednotlivých náhrad, s použitými materiály, s indikací,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 188
Jazyk: česky
Klinická biochemie
RNDr. Taťána Drechslerová
Učební text je určen pro výuku předmětu Cvičení z klinické biochemie na vyšších odborných zdravotnických školách, a to pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Učební text se zabývá metodami…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 490
Jazyk: česky
Kompletní monitoring nemocného na JIP II.
Mgr. Gabriela Trejtnarová
V první části Kompletního monitoringu nemocného na JIP jsme se podrobněji seznámili s tím, jak sledovat stav vědomí, srdeční činnost a dýchání. Kompletní monitoring je rozšířen o sledování výživy,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 157
Jazyk: česky
Kosmetologie
Julie Zubrová, Hana Havlová.
Materiál seznamuje posluchače s obecnými poznatky zaměřenými na jednotlivé kapitoly kosmetologie.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 294
Jazyk: česky
Laboratorní cvičení z analýzy potravin I
Zemanová Vladimíra
Text uvádí postupy chemických metod stanovení základních složek potravin a jejich parametrů.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 295
Jazyk: česky
Laboratorní cvičení z analýzy potravin II
Vladimíra Zemanová
Materiál poskytuje postupy základních chemických rozborů vybraných potravin a pomocných látek.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 487
Jazyk: česky
Laboratorní měření - ELE
Petr Ženčica
Cílem modulu Laboratorní měření – ELE je seznámit studenty se základními pojmy a souvislostmi v oblasti základů elektrotechnických měření, které jsou přímou praktickou nadstavbou předmětů základů…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 571
Jazyk: česky
Marketing pro manažerskou praxi
Michael Kupec
Text „Marketing pro manažerskou praxi“ je určen k srozumitelnému shrnutí problematiky marketingu v současném podnikatelském prostředí. Poskytnutím přehledu o marketingové teorii i praktických…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 189
Jazyk: česky
Klinická biochemie
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, CSc.
Učební text Klinická biochemie je určen pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant na vyšších odborných zdravotnických školách, a to pro výuku teoretické části předmětu Klinická biochemie. V prvé části…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 225
Jazyk: česky
Kmitočtové charakteristiky
Jiří Antoš
Často se zajímáme o závislost obvodových veličin a funkcí na kmitočtu. Tyto závislosti označujeme jako kmitočtové charakteristiky. My se budeme aktuálně zabývat závislostí přenosu obvodu na kmitočtu v …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 199
Jazyk: česky
Medicínská terminologie pro nelékařská zdravotnická povolání
PhDr. Ilona Gruberová, Ph.D.
Materiál obsahuje základy medicínské terminologie latinské a řecké, a to v rozsahu určeném pro střední zdravotnické pracovníky. Mluvnický výklad je omezen na jevy používané v medicínském prostředí.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 120
Jazyk: česky
Kompletní monitoring nemocného na JIP I.
Mgr. Gabriela Trejtnarová
Proč právě monitorování nemocného na jednotce intenzivní péče určené pro všeobecné sestry? Odpověď je jednoznačná, i všeobecná sestra pracující na standardním oddělení musí mít přehled o monitorování nemocného…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 423
Jazyk: česky
Mezinárodní marketing
Marek Vlček
Cílem modulu je umožnit využití moderních poznatků marketingu v podmínkách mezinárodního marketingu. Naučit studenty zásady marketingového řízení s důrazem na zákazníky, s cílem poskytnout jim dostatek…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 408
Jazyk: česky
Mezinárodní obchod
Ing. Martina Jiříková
Studijní text přibližuje základní principy mezinárodního obchodování od příčin jeho existence až po praktické provádění obchodních operací s cílem uvědomění si dopadu globalizace na mezinárodní obchodování,…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 299
Jazyk: česky
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Ing. Radmila Matějíčková
Studenti se v mlékárenské mikrobiologii seznámí s celým spektrem mlékárenské výroby od surovin, přes základní mlékárenské ošetření, až po mikrobiální problematiku výroby jednotlivých mlékárenských výrobků a…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 223
Jazyk: česky
Komplexní čísla v elektrotechnice
Vratislav Davídek
V první části textu jsou vytvořeny základy v oblasti komplexních čísel pro řešení elektrických obvodů. Je uvedeno zobrazení komplexních čísel ve složkovém, goniometrickém a exponenciálním tvaru v …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 520
Jazyk: česky
Komunikační sítě pro energetiku budoucnosti (Smart Grid)
Jiří Vodrážka, Petr Jareš
Požadavky na energetickou síť se mění v souvislosti se zvyšujícím se podílem a počtem obnovitelných zdrojů energie a v důsledku požadavku na spolupráci s inteligentními odběrnými místy. Vyvíjí se i…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 222
Jazyk: česky
Laplaceova transformace
Vratislav Davídek
Kurz uvádí definici přímé a zpětné Laplaceovy transformace. Je odvozeno několik obrazů z časových funkcí a je sestaven stručný slovník Laplaceovy transformace. Jsou uvedeny základní vlastnosti Laplaceovy…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 409
Jazyk: česky
Logistika
Naděžda Klabusayová
Kapitoly modulu Logistika objasní jednotlivé fáze logistiky a jejich genezi, vysvětlí význam logistiky a její přínosy. Seznámí čtenáře s definicí logistického řízení a jednotlivými aspekty, které…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 441
Jazyk: česky
Majetek podniku
Bc. Ing. Irena Jungová
Uživatel tohoto digitálního zdroje pochopí základní charakteristiku a význam majetku v podniku. Umí vyhledat informace o majetku příslušné firmy v rozvaze, rozumí struktuře majetku v členění na…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 300
Jazyk: česky
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků - cvičení
Ing. Radmila Matějíčková
Studenti se naučí ve cvičení základní mikrobiologické rozbory mléka a mléčných výrobků. Cvičení je doplněno i o rozbory čistých mléčných kultur, které jsou nedílnou součástí mlékárenských technologií.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 305
Jazyk: česky
Mikrobiologie potravin I
Ing. Zdeňka Foltýnová
Mikrobiologie potravin I poskytuje studentům potřebné vědomosti v oblasti potravinářské mikrobiologie. Učivo obsahuje obecný přehled ze systematiky mikroorganismů. Dále pak popis vnitřních a vnějších…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 450
Jazyk: česky
Mikroekonomie - obecné ekonomické pojmy
Eva Karásková
Studenti se seznámí s obecnými ekonomickými pojmy, které budou používat v rámci studia především ekonomických předmětů a budou schopni je následně vysvětlit. Orientují se v problematice trhu, popíší…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 558
Jazyk: česky
Minimalizace logických funkcí pomocí těles a algoritmu Quine-McCluskey
Pavel Lafata
Tento text navazuje na předchozí text s názvem „Minimalizace logických funkcí pomocí zákonů Booleovy algebry a Karnaughových map“ a doplňuje další dvě v praxi často používané metody minimalizace…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 485
Jazyk: česky
Multikulturní péče
Mgr. Jaroslava Knapová
Změny v národnostní, kulturní a etnické struktuře populace kladou vysoké nároky na členy ošetřovatelského týmu. Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče vyžaduje od zdravotníků nejen znalosti základních pojmů,…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 505
Jazyk: česky
Malé družice
Petr Ondráček
Výukový materiál se věnuje problematice spojené s vývojem a využíváním perspektivní technologie malých družic a jejich budoucími trendy v různých oblastech aplikací využívajících kosmický prostor a…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 422
Jazyk: česky
Management
Marek Vlček
Smyslem výuky managementu je pochopit charakter teorie fungování organizace, chování lidí v organizaci, principy motivování, utváření požadované kvalifikační struktury a vytvoření pracovních a sociálních…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 428
Jazyk: česky
Marketing
Ing. Lenka Maršíková
Výukový materiál s názvem marketing uvádí čtenáře do kompletní problematiky tohoto oboru. Je zde popsán historický vývoj marketingu, včetně využití marketingových strategií na současném trhu. Velká část práce je…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 395
Jazyk: česky
Materiály pro elektrotechniku
David Pietschmann
Tento učební materiál obsahuje informace z oblasti materiálů používaných v různých oblastech elektrotechniky. Jednotlivé kapitoly obsahují blok informací, případně blok jejich upevnění a na závěr test. V…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 410
Jazyk: česky
Náklady, kalkulace a cena v mezinárodním obchodě
Anna Kolková Lachová
Cílem je uvést studenty do problematiky mezinárodní ekonomie v širokém smyslu slova. Jde především o seznámení se základními pojmy a teoretickými přístupy k problematice mezinárodního obchodu,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 163
Jazyk: česky
Nemoci a výživa 1. blok
Mgr. Světlana Lisová, Bc. Tomáš Ulč, DiS.
První část obsáhlého celku „Nemoci a výživa“ zahrnuje onemocnění obezity v dospělém i dětském věku, metabolický syndrom, poruchy příjmu potravy a jiné vybrané psychiatrické nemoci. Tyto jsou vždy…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 183
Jazyk: česky
Mikrobiologie
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D., RNDr. Karel Fajfrlík,…
Předmět mikrobiologie se zabývá výukou morfologických a fyziologických vlastností mikroorganismů, dále jejich patogenitou a virulencí. Věnuje se všem skupinám mikroorganismů významným pro člověka (bakteriím,…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 551
Jazyk: česky
Minimalizace logických funkcí pomocí zákonů Booleovy algebry a Karnaughových map
Pavel Lafata
Tento text se věnuje problematice minimalizace logických funkcí a jejich realizace pomocí elementárních logických hradel. Účelem minimalizace je nalezení minimální formy funkce. K tomu se využívají buď…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 576
Jazyk: česky
Místní komunikace
Vojtěch Novotný
Tento výukový materiál představuje základní úvod do problematiky dopravy a mobility ve městech a s tím souvisejících aspektů vztahu dopravy a veřejných prostranství a role dopravy v uličním…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 165
Jazyk: česky
Nemoci a výživa 2. blok
Bc. Tomáš Ulč, DiS., Mgr. Soňa Galušková
Druhá část obsáhlého celku „Nemoci a výživa“ zahrnuje vybraná onemocnění chirurgická, infekční a onkologická. Jednotlivé skupiny onemocnění jsou vždy doplněny o jejich léčebnou výživu. Poslední část…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 167
Jazyk: česky
Nemoci a výživa 3. blok
Mgr. Lisová Světlana, Mgr. Petra Nováková, DiS.
Druhá část obsáhlého celku „Nemoci a výživa“ zahrnuje onemocnění systému vylučovacího, respiračního a kardiovaskulárního. Vybraná onemocnění jsou vždy doplněna o léčebnou výživu a poskytují studentům…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 169
Jazyk: česky
Nemoci a výživa 4. blok
Mgr. Soňa Galušková, Mgr. Petra Nováková, DiS.
Poslední část obsáhlého celku „Nemoci a výživa“ zahrnuje ontogenezi člověka od narození až po jeho zánik se stručnou charakteristikou jednotlivých období a specifickými onemocněními pro daná období. Vybraná…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 143
Jazyk: česky
Nežádoucí účinky léčiv
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Každé účinné léčivo má kromě léčebných efektů, pro které se pacienty používá, účinky další – vedlejší. Některé z nich mohou vážně poškodit zdraví nebo dokonce způsobit smrt. V tomto případě se jedná o…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 515
Jazyk: česky
Nové druhy optických vláken – úvod
Jan Radil
Tento výukového modul seznámí čtenáře s novými optickými vlákny a také s historií optických světlovodů.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 123
Jazyk: česky
Obecná psychologie a psychologie osobnosti
Mgr. Veronika Plecerová
Obecná psychologie a psychologie osobnosti poskytne studentům nelékařských zdravotnických oborů základní informace v dané problematice. Jednotlivé kapitoly charakterizují obsah základních dimenzí lidské…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 329
Jazyk: česky
Ochrana rostlin – úvod do rostlinolékařství, způsoby ochrany rostlin, abiotikózy
Ing. Miroslav Hrabánek
Výukový materiál je zaměřen na přehled metod ochrany rostlin proti škodlivým činitelům z hlediska rostlinolékařství. Zabývá se důležitou legislativou spojenou s prací a nakládáním s přípravky na…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 197
Jazyk: česky
Orální hygiena
Anna Matějková, Tereza Norková
Předmět orální hygiena seznamuje studenta s náplní práce dentální hygienistky a se stručnou historií oboru dentální hygiena. Stěžejní kapitolu tvoří informace o zubním povlaku, kde jsou objasněny základní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 195
Jazyk: česky
Ortodoncie
Bc. Marie Svobodová
Výukový materiál popisuje samostatný obor stomatologie – ortodoncii. V jednotlivých kapitolách se student seznámí s významem tohoto oboru, s jeho rozdělením a historií. Je zde vysvětlen možný…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 179
Jazyk: česky
Nutriční edukace u vybraných onemocnění střev
Mgr. Marie Martiňáková
Studijní text je koncipován jako podpůrný materiál k modulu nutriční a dietologická praxe. Tematicky shrnuje nutriční postupy při idiopatických střevních zánětech a jejich komplikacích. Součástí textu je…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 394
Jazyk: česky
Objektové programování pro web
Ing. Bc. Michal Bubílek
Výukový materiál se bude zabývat moderní tvorbou webových aplikací se zaměřením na serverovou část. Student se postupně seznámí se všemi zásadními tématy od webové komunikace, kódování webových stránek, přes objektové…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 227
Jazyk: česky
Obvody s rozloženými parametry
Jiří Antoš
Obvody s rozloženými parametry jsou takové typy obvodů, kdy jsou všechny druhy energie spojitě rozloženy podél vodivých cest. Je to typické v případech, kdy různá časově proměnná elektrická a magnetická…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 492
Jazyk: česky
Ortodontická laboratoř
Bc. Marie Svobodová
Výukový materiál popisuje problematiku zřízení zubní laboratoře se specializací v oboru ortodoncie. Předkládá potřebné legislativní podmínky, hygienické požadavky a registrace u státní správy. V …
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 429
Jazyk: česky
Organizační řízení
Ing. Lenka Maršíková
Výukový materiál s názvem Organizační řízení je vzdělávací oporou pro téma management. V současné době náročného konkurenčního boje je organizování jedním z důležitých nástrojů manažera. Při využití…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 112
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v geriatrii
Eva Rohanová, Bohumila Machová
Výukový materiál obsahuje základní informace týkající se specifické péče o seniory, a to v oblastech funkčního stavu, duševního stavu, výživy, komunikace, bolesti a sociální oblasti. Důraz je kladen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 110
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v neurologii
Mgr. et Bc. Jana Jiroutová Nová
Výukový materiál seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacienta změněných v souvislosti s onemocněními, která postihují nervový systém a která výrazně…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 484
Jazyk: česky
Paliativní péče
Mgr. Jaroslava Knapová
Paliativní péče je specifikována z pohledu organizační formy a koncepce ošetřovatelské péče o nemocné v terminálním stádiu. Pozornost je věnována spirituálním potřebám nemocných a etickým…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 132
Jazyk: česky
Patologie
Anna Zgarbová
Výukový materiál seznámí se základní terminologií, strukturou patofyziologických změn v organismu a pochodů v jednotlivých systémech. Slouží jako bazální vstupní vědomostní materiál k dalším…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 246
Jazyk: česky
Perimetrická detekce laserová, mikrovlnná
Šárka Egrtová
Práce je zaměřena na vnější detekci velkých prostorů. Velké prostory lze zastřežit kamerovým systémem, využití laserové detekce však systému dodává nový rozměr. Laserová detekce je velmi přesná a její výstupy jsou…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 98
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v interních oborech I
Mgr. Petra Hoffmannová
Materiál předkládá vybraé kapitoly z oboru vnitřního lékařství, které mají pomoci propojit medicínský management interního oboru s ošetřovatelským. Materiál je rozpracován do dvou dílů – Ošetřovatelská…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 498
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v interních oborech II.
Mgr. Petra Hoffmannová
Materiál předkládá vybrané kapitoly z oboru vnitřního lékařství, které mají pomoci propojit medicínský management interního oboru s ošetřovatelským. Materiál je rozpracován do dvou dílů Ošetřovatelská péče v…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 106
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v pediatrii – vybraná onemocnění
Blanka Kadeřávková, Jana Staňurová
Výukový materiál je uspořádán do dvou nezávislých oddílů. Seznámí studenty se základními poznatky z dětské ortopedie a dětské hematologie. Kapitola věnující se vybraným problémům z dětské ortopedie se…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 109
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Radka Felzmannova, PhDr.
Výukový materiál (ODZ) seznamuje studenta s medicínskou a obecnou problematikou psychiatrické péče, důraz je kladen na oblast ošetřovatelskou a ošetřovatelský proces u klientů s duševní poruchou…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 580
Jazyk: česky
Periodický neharmonický ustálený stav (PNUS)
Jiří Antoš
Tento materiál má za úkol seznámit studenty VOŠ s jedním ze základních principů a metod řešení elektrických obvodů při buzení ze zdroje neharmonického, ale periodického signálu. Popisuje postup rozkladu…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 236
Jazyk: česky
Porovnání drátových a bezdrátových systémů
Šárka Egrtová
Často kladená otázka, na kterou hledáme odpověď. Jednoduše lze konstatovat, že bezdrátová instalace. Při hlubším zamyšlení a porovnání technických řešení několika výrobců se tato odpověď změní a přestane být…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 182
Jazyk: česky
Potravinářská chemie
Ing. Zuzana Vargová, Ph.D.
Výukový materiál slouží jako základ pro výuku předmětu potravinářská chemie pro obor diplomovaný nutriční terapeut. Spojuje základy všech odvětví chemie, které již student absolvoval (obecnou, anorganickou, organickou a…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 502
Jazyk: česky
Předoperační, intraoperační, pooperační ošetřovatelská péče a pooperační komplikace
Jaroslava Knapová.
Součástí chirurgického ošetřovatelství jsou intervence zaměřené na péči o pacienta před, během a po operačním zákroku, tzv. perioperační péči. V jednotlivých obdobích má tato péče svá specifika, která…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 140
Jazyk: česky
Příprava léčiv – vybrané kapitoly
Julie Zubrová, Hana Havlová
Výukový materiál je zaměřen na dělené lékové formy, konkrétně rektální a vaginální přípravky a tobolky (kapsle). U každé kapitoly jsou shrnuty formy přípravků dle Českého lékopisu 2017, podrobněji…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 425
Jazyk: česky
Profesní etika
Mgr. Barbora Zajíčková
Studijní text seznamuje blíže s pojmy morálka a etika, přibližuje etiku jako filozofickou disciplínu a nabízí stručný vhled do této vědy. Zvláště pak zpracovává téma podnikatelské etiky, zabývá se také…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 137
Jazyk: česky
Ošetřovatelská praxe
Petra Drábková
Předkládaný výukový materiál nás seznámí s kazuistikami nemocných z různých medicínských oborů. Přiblíží nám jak jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu (ošetřovatelské posouzení, diagnostiku, plánování…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 499
Jazyk: česky
Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
Mgr. Jaroslava Knapová.
Teoretické poznatky tohoto předmětu umožňují pochopit holistické teorie a klasifikaci potřeb člověka ve zdraví a nemoci. Ošetřovatelský proces je dle platné legislativy základní metodou pro ošetřování…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 99
Jazyk: česky
Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 1. část
Blanka Svatoňová, Světlana Lisová
Ošetřovatelský proces u nemocných s karcinomem prsu je zaměřený na komplexní ošetřovatelskou péči, která se dělí na předoperační a pooperační období. Jako příklad náročnosti péče je použita kazuistika, na…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 102
Jazyk: česky
Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 2. část
Vojtová Markéta a Petra Plašilová
Materiál se zaměřuje na ošetřovatelskou problematiku témat, která jsou běžně přednášena chirurgy. Se zmiňovanými tématy se student setkává během své odborné praxe na klinických pracovištích. Obsahem této 2. části…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 116
Jazyk: česky
Ošetřovatelství v klinických oborech
PhDr. Andrea Vykoukalová
Charakteristika práce sestry na jednotlivých úsecích očního, ORL, dermatovenerologického a stomatologického oddělení, stručný přehled anatomie a fyziologie, příznaky očních, ORL, kožních a …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 235
Jazyk: česky
Propojování systémů a bezdrátové systémy
Šárka Egrtová
Kabeláž nebo bezdrátová instalace je základní otázkou při budování bezpečnostního systému. Tato práce provede rozbor pozitiv a negativ obou typů instalací.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 83
Jazyk: česky
První pomoc a medicína katastrof
Mgr. Lisová Světlana, Mgr. Uhrová Jiřina.
Obsahem textu je moderní pojetí poskytování laické první pomoci a fungování jednotného záchranného systému, osvojení vědomostí i návod na praktické zvládnutí dovedností v laické první pomoci, včetně zásad…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 421
Jazyk: česky
Psaní kvalifikačních prací a jiných odborných textů
Ing. Ludmila Tkáčová
Student samostatně řeší nestandardní úlohy a zadání, ovládá některé z metodik tvorby a řešení inovačních zadání, samostatně rozšiřuje svoje znalosti na základě charakteristik současných informačních…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 115
Jazyk: česky
Péče v komunitě
Mgr. Bc. Ivana Hruboňová
Po roce 1989 přicházejí nové sociální problémy s transformací společnosti související se změnami v sociálním i zdravotním systému. V sociálním systému péče vychází z individuálních potřeb…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 430
Jazyk: česky
Personální práce v organizaci
Monika Jadrná
Studijní materiál je zaměřen na oblast personální práce v organizaci a představuje úvod do této problematiky. V počátečních kapitolách se zabývá významem personální práce, jejím pojetím a dále je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 496
Jazyk: česky
Pracovně právní vztahy
Mgr. Kamila Bolechová
Pojem „Pracovní právo“ zahrnuje prvky soukromého a veřejného práva. Odvětví pracovního práva upravuje tři tematické okruhy: individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a právní úpravu zaměstnanosti.…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 224
Jazyk: česky
Přechodné jevy
Jiří Antoš
Jako přechodné jevy označujeme ty děje probíhající v obvodech, které jsou z hlediska doby pozorování činnosti obvodů časově omezené. Teoreticky probíhají sice nekonečně dlouho, ale po jisté době můžeme jejich…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 160
Jazyk: česky
Psychologie a komunikace se zaměřením na farmaceuty
Mgr. Šárka Bräuerová
Text se zabývá charakteristikou, složkami a teoriemi osobnosti. Popisuje metody využívané v psychologii v psychodiagnostice a zabývá se komunikací zaměřenou na prostředí lékárny.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 486
Jazyk: česky
Rehabilitační ošetřovatelství
Mgr. Jaroslava Knapová
Rehabilitační ošetřovatelství je způsob aktivního ošetřování nemocných rozšiřující základní znalosti v oblasti ošetřovatelských postupů. Pozornost je věnována teoretickým a praktickým dovednostem z oboru…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 243
Jazyk: česky
Seismická detekce
Šárka Egrtová
Práce je zaměřená zejména na zemní detekci a zabezpečení perimetru různými detekčními systémy. Systém Perisa je zde zařazen jako jedna z možností, která plní velmi dobře svoji funkci, ale je jakousi slepou…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 553
Jazyk: česky
Sekvenční logické obvody, klopné obvody a stavové automaty
Pavel Lafata
Text se zabývá sekvenčními logickými obvody. V úvodu je sekvenční logický obvod obecně definován, jsou vysvětleny důležité pojmy a příklady typických sekvenčních obvodů. Navazující kapitola se věnuje klopným…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 416
Jazyk: česky
Projektové řízení
Ing. Petr Vašek
Vzdělávací materiál pro výuku odborného předmětu Projektové řízení je pojat jako stručný průvodce složitou problematikou s cílem přiblížení dané tématiky, základní orientace v ní a pochopení souvislostí a…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 296
Jazyk: česky
Senzorická analýza potravin
Zemanová Vladimíra
Text seznamuje čtenáře se základními pojmy senzorické analýzy a metodami senzorického hodnocení potravin, které je rovnocennou součástí hodnocení jakosti potravin společně s hodnocením mikrobiálním a …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 574
Jazyk: česky
Silnice a dálnice
Vojtěch Novotný
Tento výukový materiál představuje úvod do problematiky silniční dopravy. Seznámí čtenáře s výhodami a nevýhodami silniční dopravy, pojmem „pozemní komunikace“ a typologií silnic a dálnic, principy…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 248
Jazyk: česky
Speciální kamerové systémy
Šárka Egrtová
Hovoříme-li o speciálních kamerových systémech, máme možnost vydat se různými směry. V našem případě jde o kamerové systémy skryté, nebo také „špionážní“, kamery do výbušného či vlhkého prostředí, kamery…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 500
Jazyk: česky
Stomie
Jaroslava Knapová.
Výukový materiál doplňuje ostatní odborné materiály, specifikuje detailněji problematiku komplexního přístupu k nemocnému se stomií. Všeobecná sestra v rámci svých kompetencí musí být schopna poskytnout…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 406
Jazyk: česky
Technologie a informační technologie v dopravě a přepravě
Michal Dorda, Jaromír Široký
Výukový text obsahuje dva tematické celky. První celek je věnován přehledu v oblasti technické základny, legislativy a používaných přepravních technologií při přepravě zboží v rámci železniční, silniční,…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 521
Jazyk: česky
Testování nové generace internetových přípojek (NGA)
Jiří Vodrážka, Petr Jareš
Internet, a obecně sítě založené na IP protokolu, se staly základem pro poskytování různorodých služeb (triple-play). Jejich další rozšiřování je spojeno se zavaděním přístupových sítí nové generace (sítě NGA),…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 434
Jazyk: česky
Sociální komunikace a výcvik sociálních dovedností
Monika Jadrná
V první části výukového materiálu je popsána komunikace obecně, jsou charakterizovány různé komunikační modely. V oblasti sociální komunikace je objasněna funkce lidského komunikování, věcná a vztahová…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 530
Jazyk: česky
Transplantologie v ČR
Mgr. Eliška Čagánková
Žáci se seznámí se základními informacemi o transplantologii. V úvodu je obecný popis transplantací, které se provádí v ČR. Z toho důvodu, že se nejvíce transplantují ledviny, tak větší část práce je…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 379
Jazyk: česky
Účetnictví
Ing. Jana Psotová
Výukový materiál je určen především pro čtenáře, kteří s účetnictvím začínají. Čtenáři jsou zde seznamováni se základy daňové evidence a účetnictví. Obsahuje výklad základních pojmů a každé z …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 578
Jazyk: česky
Úvod do pravděpodobnosti
Ing. Jana Vrabcová
Cílem výukového materiálu je jednoduchým způsobem seznámit čtenáře se základy pravděpodobnosti. Vysvětlit na příkladech základní pojmy, které se používají při výpočtech náhodné veličiny a pravděpodobnostních…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 577
Jazyk: česky
Úvod do statistiky
Ing. Jana Vrabcová
Cílem výukového materiálu je jednoduchým způsobem seznámit čtenáře s popisnou statistikou. Vysvětlit na příkladech základní pojmy a ukazatele, které se používají pro hodnocení a popis statistického…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 579
Jazyk: česky
Vliv prostředí na zdraví člověka
Okolní prostředí má na zdraví člověka velmi zásadní vliv. Člověk se denně pohybuje v prostředí plném stresu, cestuje do práce a z práce dopravními prostředky, je obklopen okolními vlivy zevního prostředí.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 129
Jazyk: česky
Sociologie
Mgr. Jaroslava Knapová
Předmět seznamuje studenty se základními sociologickými pojmy se zaměřením na problematiku sociologie medicíny. Komplexní pohled na společnost, vztah jedince ke společnosti, utváření norem a hodnot jsou významné…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 444
Jazyk: česky
Speciální druhy cestovního ruchu
Ing. Alena Votoupalová.
Výukový materiál je zdrojem informací o jednotlivých druzích cestovního ruchu, které mohou pracovníci v cestovních kancelářích vytvářet jako své produkty a tím je i nabízet klientům. Jednotlivé druhy…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 448
Jazyk: česky
Sportovní a rekondiční masáže I. a II.
Tomáš Mirovský
Výukový materiál seznámí se základy sportovní a rekondiční masáže. Vychází z požadovaných standardů pro úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace „Sportovní masáž“ (kód 69-037-M) Národní soustavy…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 314
Jazyk: česky
Vybrané kapitoly z potravinářské techniky 2
Josef Mrázek
Náplní výukového materiálu Vybrané kapitoly z potravinářské techniky 2 je poskytnout studentům přehledné informace o výrobních zařízeních na zpracování masa, dopravu, skladování a základní ošetření…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 432
Jazyk: česky
Tvorba podnikatelského plánu I
Ing. Lenka Maršíková
Výukový materiál s názvem Tvorba podnikatelského plánu I je vzdělávací oporou pro témata management a podnikání. Podnikání je jedním z životních směrů, kterým se člověk může vydat. Ovšem nemělo by…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 91
Jazyk: česky
Výchova ke zdraví
Jana Polášková
Základní informace o zdraví, definice zdraví, faktory ovlivňující zdraví, multikulturní vlivy na výchovu ke zdraví, etické problémy výchovy ke zdraví, organizační rámec zdravotnictví a výchovy ke zdraví,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 159
Jazyk: česky
Výdejní činnost jako součást práce farmaceutického asistenta - sortiment zaměřený na ženy
Mgr. Tereza Zemánková
Výukový materiál poskytuje přehled a charakteristiku vybraných skupin sortimentu, které je schopen farmaceutický asistent nabídnout k řešení vaginálního dyskomfortu. Připojen je popis nejčastějších…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 529
Jazyk: česky
Výrobky farmaceutického průmyslu jako doplněk stravy člověka
Mgr. Ščerbová Nina
Tento materiál je podkapitolou Chemie potravin a je určený pro studenty oboru Diplomovaný nutriční terapeut. Obsahuje informace o doplňcích stravy, které jsou k dispozici na českém trhu. Je zde vysvětleno…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 205
Jazyk: česky
Využití MS Excel a Word v praxi
Michael Kupec
Ve výukovém materiálu MS Excel a Word v praxi by měl student naleznout srozumitelný podklad ke zvládnutí uvedených dvou programů, které jej provázejí nejen během celé doby studia, ale na které – s …
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 433
Jazyk: česky
Tvorba podnikatelského plánu II
Ing. Lenka Maršíková
Výukový materiál s názvem Tvorba podnikatelského plánu II popisuje proces podnikání již ve stádiu činnosti. Každý podnik potřebuje podpůrné činnosti, jež vedou ke kladnému dosažení podnikatelského cíle. Ovšem…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 561
Jazyk: česky
Úvod do jazyka VHDL I
Pavel Lafata
Jazyk VHDL představuje dnes jeden ze dvou popisných typů jazyků určených pro návrh, syntézu a simulaci logických obvodů implementovaných v rámci programovatelných hradlových polí a obvodů. Syntaxe jazyka…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 562
Jazyk: česky
Úvod do jazyka VHDL II
Pavel Lafata
V předchozím textu „Úvod do jazyka VHDL I“ jsme si vysvětlili základní filozofii jazyka, definovali jsme si tři typy popisů logických obvodů a složení typického modulu VHDL z bloků entity, architektury,…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 566
Jazyk: česky
Úvod do jazyka VHDL III
Pavel Lafata
V předchozích dvou textech série „Úvod do jazyka VHDL“ jsme se seznámili se základy VHDL jazyka. Zejména jsme se zaměřili na vysvětlení 3 způsobů popisu v jazyce VHDL, skladby obecného modulu z bloků…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 550
Jazyk: česky
Úvod do logických funkcí a logických obvodů
Pavel Lafata
Text seznamuje čtenáře s úvodem do oboru logických (digitálních) obvodů. Základem je stručný úvod do matematické logiky, jsou vysvětleny základní nezbytné pojmy, jako je logická funkce a proměnná. V další…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 124
Jazyk: česky
Vývojová psychologie
Mgr. Veronika Plecerová, Mgr. Jana Staňurová
Vývojová psychologie poskytne studentům nelékařských zdravotnických oborů základní informace v dané problematice. Úvodní kapitola seznamuje studenty s historickým náhledem na vývoj člověka. Uvádí významné…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 445
Jazyk: česky
Výživa
Pavel Kysel
Výživa jako neopomenutelný faktor, hrající významnou roli v životě člověka. Životní styl, kam patří mimo jiné i Výživa, ovlivňuje zdraví člověka mnohem více než ostatní aspekty, jako jsou genetické…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 92
Jazyk: česky
Výživa člověka
Jana Szücs, Markéta Vojtová, Ivana Kadlecová
Výukový materiál Výživa člověka se věnuje nutrici od základů. Seznámíte se se složkami výživy a hodnotami stravy. Nadále jsou zde představeny potřeby výživy dle jednotlivých skupin lidí, dle věku a jiných…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 134
Jazyk: česky
Výzkum v ošetřovatelství
Soňa Bocková, Alena Konvičná
Předkládaný výukový materiál v úvodu seznámí se základními pojmy a metodami ve výzkumu. Přiblíží metodiku kvantitativního a kvalitativního výzkumu zaměřeného na oblast klinické ošetřovatelské praxe. Naučí…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 105
Jazyk: česky
Vybrané kapitoly z chirurgické propedeutiky
Mgr. Radka Dzubová
Předložený výukový materiál zpracovává vybrané oblasti chirurgických témat, která jsou základem a výstupem pro další studium speciální části předmětů zaměřených na chirurgické řešení jednotlivých onemocnění.…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 446
Jazyk: česky
Vybrané kapitoly z fitness
Hana Bubníková, Pavel Kysel
Fitness je digitální učebnice pro dva semestrální kurzy s teoretickými a praktickými znalostmi v oboru fitness. Učebnice je organizována z obecných teoretických znalostí s praktickými ukázkami a…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 147
Jazyk: česky
Vybrané kapitoly z lékárenství
Mgr. Tereza Zemánková
Individuální příprava léčiv má stále své nezastupitelné místo jak v terapii, tak v pracovní náplni farmaceutického asistenta. Předkládaný soubor výukových materiálů shrnuje její legislativně zakotvená pravidla…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 447
Jazyk: česky
Vybrané wellness procedury
Alena Malcová
Wellness je komplexní obor osobních služeb, jejichž účelem je relaxace, rejuvenace, regenerace a celková podpora zdraví a spokojenosti. Předkládaný výukový zdroj zahrnuje především tzv. „mokré“ procedury z…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 133
Jazyk: česky
Výchova ke zdraví pro obor DVS
Mgr. Renata Křížová
Publikace, která se vám dostává do rukou, ukazuje na různé oblasti výchovy ke zdraví. Stává se základnou pro další navazující předměty. Studentům umožňuje získat profesní znalosti a dovednosti z oblasti…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 440
Jazyk: česky
Výsledek hospodaření účetní jednotky
Ing. Kamila Dvorská, Ph.D.
Uživatel tohoto digitálního zdroje se seznámí s účtovými skupinami a nejčastěji používanými účty nákladů a výnosů v praxi a pochopí jejich charakteristiku. Rozumí členění účtů na rozvahové a…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 474
Jazyk: česky
Zabezpečení rekreačních objektů 1
Petr Hulík, Pavel Zeman
„Zabezpečení rekreačních objektů 1“ je zaměřeno na bezpečnostní problematiku objektu. V navazujícícm textu, tedy v „Zabezpečení rekreačních objektů 2“ je představena bezpečnostní problematiku exteriéru.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 544
Jazyk: česky
Zabezpečení rodinných domů 2 D
Petr Hulík, Pavel Zeman
Specifické téma, které řeší modelovou aplikaci PZTS na úrovni 1. stupně střežení, u modelového domu RDM2.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 545
Jazyk: česky
Zabezpečení rodinných domů 2 E
Petr Hulík, Pavel Zeman
Specifické téma, které řeší modelovou aplikaci PZTS na úrovni 1. stupně střežení u modelového domu 3. Předmětem rozvah o bezpečnostních rizicích a následném modelovém řešení je rodinný dům,…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 542
Jazyk: česky
Zabezpečení rodinných domů 2B
Petr Hulík, Pavel Zeman
Téma se zabývá technologiemi, které jsou součástí každé aplikace PZTS v rodinném domě. Jsou to řídicí ústředny a jejich příslušenství, vstupní prvky a výstupní prvky. Je zde kladen důraz na poplachovou…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 176
Jazyk: česky
Výživa ve sportu
Mgr. Andrea Křížová
Oblast výživy a zdravého životního stylu se v posledních letech těší velkému zájmu nejen profesionálních sportovců, ale také široké veřejnosti. Je třeba si ale uvědomit, že nutriční nároky jednotlivých…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 543
Jazyk: česky
Zabezpečení rodinných domů 2C
Petr Hulík, Pavel Zeman
Specifické téma, které řeší modelovou aplikaci PZTS na úrovni 1. stupně střežení, u modelového domu 1. Předmětem bezpečnostních analýz je tedy modelový rodinný dům – přízemní, bez podsklepení, s …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 380
Jazyk: česky
Základy digitální techniky
Petr Ženčica
Cílem modulu základy digitální techniky a optoelektroniky je seznámit studenty se základními pojmy a souvislostmi v oblasti digitalizace signálu a jeho přenosu, vláknové techniky a …
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 436
Jazyk: česky
Základy makroekonomie
Ing. Šárka Cudziková
Uživatel digitálního zdroje (dále ODZ) rozvíjí základní ekonomické myšlení, vyhledává aktuální ekonomické informace a umí je používat. Seznámí se se základními pojmy. Student získá základní teoretické znalosti v…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 411
Jazyk: česky
Základy podnikání
Ing. Anna Kolková Lachová
Seznámení studentů s teoretickými znalostmi a dovednostmi v oblasti podnikání. Zodpovězení základních otázek – proč je dobré začít podnikat, jaký je rozdíl mezi podnikáním jako OSVČ a právní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 174
Jazyk: česky
Základy technologie přípravy pokrmů v praxi
Mgr. Andrea Křížová
Studijní materiál Základy technologie přípravy pokrmů v praxi je určen žákům oboru nutriční terapeut. Jedná se o praktickou příručku, která propojí teoretické znalosti v oblasti přípravy teplých pokrmů s…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 97
Jazyk: česky
Základy ekonomie a managementu
Ing. Lada Čmielová
Digitální otevřený zdroj Základy ekonomie a managementu je určen především studentům vyšších odborných škol zdravotnických. Učební text vychází ze standardních osnov výuky předmětu Ekonomika a management,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 82
Jazyk: česky
Základy veřejného zdravotnictví
Mgr. Petra Nováková, DiS.
Studijní materiál nabízí různorodý pohled na oblast veřejného zdraví a předkládá informace, které jsou úzce spjaty se zmiňovanou problematikou. Text slouží jako studijní podpora pro získání zásadních faktů o …
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 407
Jazyk: česky
Zasílatelství v mezinárodním obchodě
Ing. Alena Bolková
Zasílatelství je odborná činnost, kdy zasílatel obstarává za úplatu přepravu věcí. Cílem tohoto modulu je seznámit studenta se zasílatelstvím a postavením zasílatele v mezinárodním obchodě a taktéž se…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 420
Jazyk: česky
Zážitkový cestovní ruch
Mgr. Jana Mikesková
Studijní text seznamuje blíže s potenciálem zážitkového cestovního ruchu a zvláště pak s klasifikací tohoto odvětví. Část práce je také věnována zážitkovému cestovnímu ruchu v naší zemi.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 575
Jazyk: česky
Železniční doprava
Vojtěch Novotný
Tento výukový materiál představuje úvod do problematiky moderní železniční dopravy. Seznámí čtenáře se základy organizace železničního provozu osobní i nákladní dopravy, silnými i slabými stránkami železnice,…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 437
Jazyk: česky
Zeměpis cestovního ruchu - Evropa
Mgr. Rostislav Gola
Výukový materiál je zdrojem základních informací o hlavních cílech cestovního ruchu v Evropě a v České republice. Tyto cíle jsou nejen lokalizovány, ale popsány jsou také vzájemné vazby mezi…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 503
Jazyk: česky
Základy správy rádiového spektra
Petr Ondráček
Výukový materiál se věnuje problematice spojené se správou rádiového spektra. Rádiové spektrum jako vzácný, omezený a obnovitelný přírodní zdroj a způsoby jeho využívání jsou zcela zásadní pro rozvoj…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 438
Jazyk: česky
Zeměpis cestovního ruchu - svět
Mgr. Rostislav Gola
Výukový materiál je zdrojem základních informací o hlavních cílech cestovního ruchu v Africe, Asii, Americe, Austrálii a Oceánii. Tyto cíle jsou nejen lokalizovány, ale popsány jsou také vzájemné vazby…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 398
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk odborný v ekonomické oblasti odbornosti 63 - Zahraniční obchod
Mgr. Martina Václavíková
Výukový materiál seznámí studenty s klíčovými tématy a slovní zásobou oboru Zahraniční obchod.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 399
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk všeobecný v ekonomické oblasti odbornosti 63 - Zahraniční obchod
Mgr. Martina Václavíková
Výukový materiál seznámí čtenáře s klíčovými tématy a všeobecnou slovní zásobou oboru Zahraniční obchod. Je zdrojem teoretických i praktických informací.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 15
Jazyk: anglicky
Administering medication
Mgr. Ludmila Faltýnková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Informuje je o historii léčiv, formách a typech léků a stejně tak o způsobech…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 43
Jazyk: anglicky
Anatomy and Physiology of Oral Cavity, Anomalies
Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 405
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk 3 – všeobecný Odbornost 65 Řízení hotelnictví a turistických služeb (Gastronomie, hotelnictví, turismus)
Helena Štěpánová
Materiál zahrnuje základní kompetence z obchodní angličtiny, především obchodní korespondence se zaměřením na obor hotelnictví a turismus. Je doplněn principy a frázemi obchodní korespondence, formuláři a…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 396
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk – všeobecný odb.66
Ing. Alena Bolková
Odborný anglický jazyk je dovedností studentů a zaměstnanců, kteří pracují v logistice a přepravě a kteří potřebují komunikovat v ruzných situacích s kolegy, zákazníky a obchodními…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 397
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk – všeobecný odb.66
Ing. Alena Bolková
Anglický jazyk je důležitý jazyk pro ekonomickou, obchodní a turistickou sférou života. Cílem tohoto modulu je zopakovat, rozšířit a prohloubit znalosti gramatických struktur v anglickém jazyce a …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 33
Jazyk: anglicky
Haematology, imunology
Katarína Boháčiková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje hematologii a imunologii, charakteristiku oboru, složení a funkce krve,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 2
Jazyk: anglicky
Human Body
Mgr. Alena Václavíková
Studijní materiál popisuje lidské tělo. Zabývá se detailně anatomií a fyziologií od nejmenších struktur po orgánové systémy. Nejprve jsou popsány vnější části těla, buňka a typy tkání. Další kapitoly jsou…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 400
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk odborný v ekonomické oblasti odbornosti 64 – Management sportu
Ing. Jindřiška Vitvarová
Učební materiál slouží k osvojení odborných znalostí anglického jazyka pro daný obor. Studenti prostřednictvím kombinace různých výukových metod nabydou schopnost používat odbornou terminologii v oblasti…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 401
Jazyk: anglicky
Anglický jazyk všeobecný v ekonomické oblasti odbornosti 64 – Management sportu
Ing. Jindřiška Vitvarová
Učební materiál slouží k osvojení základních znalostí anglického jazyka pro daný obor. Studenti prostřednictvím kombinace různých výukových metod nabydou schopnost komunikovat o relevantních tématech.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 22
Jazyk: anglicky
Certified Pharmacy Technician
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 24
Jazyk: anglicky
Chemistry and Pharmacognosy
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 32
Jazyk: anglicky
Chemistry, biochemistry
Katarína Boháčiková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje chemii a biochemii, které jsou potřebnými nástroji pro studium a popis práce…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 55
Jazyk: anglicky
Diseases of teeth and of the oral cavity, injuries
Mgr. Petr Papež
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Jeho tématem jsou onemocnění…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 560
Jazyk: anglicky
Key Word Sentence Transformation in Professional Writing
Ing. Michal Lucki, PhD.
The main topic addressed in this work is to show some aspects of grammar and sentence transformation that are necessary for academic and technical English. Selected grammar problems and the importance of proofreading…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 34
Jazyk: anglicky
Microbiology
Mgr. Katarína Boháčiková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje mikrobiologii, charakteristiku oboru, základní patogenní mikroorganizmy, kterými se…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 45
Jazyk: anglicky
Diseases of tooth, oral cavity and suspension apparatus
Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 325
Jazyk: anglicky
Plant and Animal Production
Ing. Jaroslava Šrámková
Výukový materiál ve formě textů, slovní zásoby a cvičení překladových, doplňovacích a přiřazovacích, spolu s diskusními otázkami seznamuje studenty předmětu Odborný anglický jazyk s pěstováním plodin…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 4
Jazyk: anglicky
First Aid
Mgr. Alena Václavíková
Studijní materiál popisuje akutní stavy a zabývá se detailně poskytováním laické první pomoci při těchto stavech. Nejprve jsou uvedeny základní zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci a tísňová čísla.…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 504
Jazyk: anglicky
Fundamentals of Radio Spectrum Management
Petr Ondráček
This teaching material deals with the issues associated with radio spectrum management. Radio spectrum is a scarce, limited, and renewable natural resource. Its utilization is essential for the development of…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 491
Jazyk: anglicky
Writing technical essays
Ing. Michal Lucki, PhD.
The main topic addressed in this work is to talk about academic essays and technical works in general. Several tools, such as skimming and scanning technique, paraphrasing, or so-called funnel approach to writing can…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 3
Jazyk: anglicky
Health and Disease
Mgr. Alena Václavíková
Studijní materiál se zabývá pojmy zdraví a nemoc, uvádí determinanty zdraví. Následuje nejobsáhlejší kapitola popisující různá onemocnění, jejich symptomy a léčbu. Onemocnění jsou řazena dle orgánových systémů…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 1
Jazyk: anglicky
Health Care Facilities
Mgr. Alena Václavíková
Studijní materiál se zabývá různými druhy zdravotnických zařízení v České republice. Detailněji je popsána nemocnice, její typy, oddělení a vybavení. Samostatná kapitola je věnována zdravotnickému personálu.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 35
Jazyk: anglicky
Histology, toxicology
Katarína Boháčiková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje histologii a toxikologii, charakteristiku oboru, popis tkání a přípravu…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 53
Jazyk: anglicky
Materials Used in Dental Prosthetics
Petr Papež
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Zabývá se materiály…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 25
Jazyk: anglicky
Medication
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem jsou…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 14
Jazyk: anglicky
Nursing Care in Individual Clinical Fields
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaná všeobecná sestra. Jeho tématem je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 11
Jazyk: anglicky
Nursing Profession
Mgr. Ludmila Faltýnková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Informuje je o ošetřovatelském povolání, požadavcích pro jednotlivé zdravotnické pozice i …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 62
Jazyk: anglicky
Nutrition and Eating Habits of a Healthy Person
Ing. Radka Horáčková
This material is created as a study material for the College of Higher Medical Education for the students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand the vocabulary in English. The material is…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 44
Jazyk: anglicky
Oral hygiene
Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 12
Jazyk: anglicky
Patient care
Mgr. Ludmila Faltýnková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Popisuje příjem pacientů do nemocnice, odebírání anamnézy, lékařských záznamech i měření…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 21
Jazyk: anglicky
Pharmacology
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 23
Jazyk: anglicky
Pharmacy
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem je…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 403
Jazyk: anglicky
Services in tourism and their promotion
Eva Svobodová
Výukový materiál se zaměří na dopravní služby (silniční, vodní, železniční, letecké). Kapitola v úvodu stručně zmapuje historii přepravy a cestování a v závěru trendy a jejich dopad na…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 13
Jazyk: anglicky
Signs and symptoms
Mgr. Ludmila Faltýnková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Popisuje rozdíl mezi subjektivními a objektivními příznaky, odebírání anamnézy i základní…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 506
Jazyk: anglicky
Small Satellites
Petr Ondráček
The educational material deals with the issues related to the development and use of perspective technology of small satellites and their future trends in various areas of space-based applications and representing a…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 42
Jazyk: anglicky
Surgery of Dental Hygienist
Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 54
Jazyk: anglicky
The anatomy of the head, the anatomy and physiology of oral cavity organs
Mgr. Petr Papež
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Jeho tématem je anatomie…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 52
Jazyk: anglicky
The dental laboratory
Mgr. Petr Papež
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Jeho tématem je zubní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 31
Jazyk: anglicky
The job of a laboratory technician, laboratory
Mgr. Katarína Boháčiková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje povolání zdravotního laboranta, jeho pracovní kompetence, vzdělání potřebné pro výkon…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 64
Jazyk: anglicky
The Nutritional Care
Ing. Radka Horáčková
This material is created as a study material for the Secondary Medical School for the students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand the vocabulary in English. The material is processed in…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 61
Jazyk: anglicky
The Occupation of a Nutritional Therapist
Ing. Radka Horáčková
This material is created as a study material for the Secondary Medical School, for the students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand their vocabulary in English. The material is processed…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 41
Jazyk: anglicky
The Profession of Dental Hygienist
Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 51
Jazyk: anglicky
The Profession of the Dental Technician
Mgr. Petr Papež
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Zabývá se povoláním zubního…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 63
Jazyk: anglicky
The World of Food
Ing. Radka Horáčková
This material is created as a study material for the College of Higher Medical Education for students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand their vocabulary in English. The material is…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 65
Jazyk: anglicky
Therapeutic Nutrition
Ing. Radka Horáčková
This material is created as a study material for the Secondary Medical School, for the students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand the vocabulary in English. The material is processed in…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 402
Jazyk: anglicky
Tourism
Eva Svobodová
Materiál začíná definicí turismu, specifikuje jeho jednotlivé druhy a turistický produkt. Věnuje se motivaci účastníků cestovního ruchu, formám turismu, zdrojům turismu a destinacím. Mapuje vývoj turismu ve…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 404
Jazyk: anglicky
Tourism potential in the Czech Republic and its promotion
Eva Svobodová
Turismus je dnes považován za průmysl bez přírodních zdrojů. Bez zdrojů jako průmysl však nemůže existovat. Jaké jsou tedy zdroje turismu? Materiál chce ukázat proměny v turistice v ČR od roku 1989,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 5
Jazyk: anglicky
Treatment
Mgr. Alena Václavíková
Studijní materiál se zabývá různými formami léčby, ať už konvenčními nebo alternativními. Detailněji jsou zpracovány kapitoly týkající se chirurgických zákroků a fyzioterapie. Samostatná kapitola je věnována lékům,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 48
Jazyk: německy
Anatomie und Physiologie der Mundhöhle, Zahnfehlstellungen
Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obory diplomovaná dentální hygienistka a diplomovaný zubní technik. Je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 28
Jazyk: německy
Apotheke
Mgr. Marcela Šlajsová
Studijní materiál popisuje dějiny a typy lékárny. Částečně jsou uvedeny podmínky pro založení lékárny. Jednotlivé kapitoly se věnují místnostem lékárny, laboratoři, sortimentu a činnostem v lékárně. Das…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 30
Jazyk: německy
Arzneimittel
Mgr. Marcela Šlajsová
Studijní materiál se zabývá léčivy. Začíná stručnou charakteristikou lékopisu a evropského lékopisu. Následují informace o formách léčiv. Poslední část materiálu pojednává o různých aplikacích léků. Das…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 7
Jazyk: německy
Der menschliche Körper
Mgr. Ivana Burianová
Tento výukový materiál je určen pro studenty všech oborů vyšších odborných škol zdravotnických. Popisuje stavbu lidského těla a jednotlivých soustav. Charakterizuje strukturu a funkce důležitých orgánů. Das…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 67
Jazyk: německy
Ernährung und Kost des gesunden Menschen
Mgr. Ilona Mašátová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných školách zdravotnických. Svým obsahem je zaměřen na obor nutriční terapeut. Das Lehrmaterial ist für den deutschsprachigen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 69
Jazyk: německy
Ernährungstherapie
Ilona Mašátová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných školách zdravotnických. Svým obsahem je zaměřen na obor nutriční terapeut. Das Lehrmaterial ist für den deutschsprachigen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 9
Jazyk: německy
Erste Hilfe
Mgr. Ivana Burianová
Materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických. Informuje studenty o cílech a základních pravidlech poskytování první pomoci. Vysvětluje zásady komunikace s osobou, které je první…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 46
Jazyk: německy
Beruf der Dentalhygienikerin
Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obory diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 27
Jazyk: německy
Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten
Mgr. Marcela Šlajsová
Studijní materiál popisuje stručně vzdělávací systém v České republice, rovněž i studium farmaceutických asistentů. Následující kapitoly se věnují úkolům, činnostem farmaceutických asistentů a profesní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 37
Jazyk: německy
Chemie, Biochemie
Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje chemii a biochemii, které jsou potřebnými nástroji pro studium a popis práce…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 36
Jazyk: německy
Die Aufgabe eines Labortechnikers, Labor
Mgr. Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje povolání zdravotního laboranta, jeho pracovní kompetence, vzdělání potřebné pro výkon…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 463
Jazyk: německy
Fachdeutsch für Landarbeiter
Mgr. Ladislava Hanibalová
Jedná se o stručné texty, slovní zásobu z oblasti němčina v zemědělství a o cvičení určená k upevnění slovní zásoby. Za každým cvičením následuje správné řešení. Výukový materiál je rozdělen do…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 8
Jazyk: německy
Gesundheit
Mgr. Ivana Burianová
Materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických. Informuje studenty o příčinách a příznacích nemocí, popisuje některé typy chorob, vysvětluje zásady zdravé životosprávy. Das Material ist…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 38
Jazyk: německy
Hämatologie, Immunologie
Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje hematologii a imunologii, charakteristiku oboru, složení a funkce krve,…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 590
Jazyk: německy
Information
Šárka Bendl Kleinová
Das Lehrbuch führt in das Thema der Verwendung der Begriffe Information, Daten, Wissen ein. Es enthält eine Erläuterung des Informationskonzepts und eine Definition von Informationen in Bezug auf die wissenschaftlichen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 19
Jazyk: německy
Krankenpflege in klinischen Fächern
Mgr. Božena Křečková
Výukový materiál je zaměřen na specifika ošetřovatelské péče ve vnitřním lékařství. Das Lernmaterial beschäftigt sich mit der Krankenpflege im Bereich der Inneren Medizin.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 68
Jazyk: německy
Lebensmittel
Ilona Mašátová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných školách zdravotnických. Svým obsahem je zaměřen na obor nutriční terapeut. Das Lehrmaterial ist für den deutschsprachigen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 40
Jazyk: německy
Histologie, Toxikologie
Mgr. Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje histologii a toxikologii, charakteristiku oboru, popis tkání a přípravu…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 70
Jazyk: německy
Léčebná výživa u vybraných onemocnění
Ilona Mašátová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných školách zdravotnických. Svým obsahem je zaměřen na obor nutriční terapeut. Das Lehrmaterial ist für den deutschsprachigen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 6
Jazyk: německy
Medizinische Einrichtungen
Mgr. Ivana Burianová
Materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických. Informuje studenty o základních zdravotnických zařízeních, představuje základní zdravotnická povolání. Das Material ist für Studenten…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 39
Jazyk: německy
Mikrobiologie
Mgr. Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje mikrobiologii, charakteristiku oboru, základní patogenní mikroorganizmy, kterými se…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 462
Jazyk: německy
Německý jazyk 3 - všeobecný (Odb. JN v ekonomické oblasti)
Alena Formanová
Tento materiál seznamuje čtenáře se základními ekonomickými pojmy, všeobecnou slovní zásobou z oblasti marketingu, a managementu. Dále se zabývá způsoby placení v cestovním ruchu a základy obchodní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 49
Jazyk: německy
Mund- und Zahnhygiene
Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obor diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 50
Jazyk: německy
Mund- und Zahnkrankheiten, Zahnverletzungen
Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obory diplomovaná dentální hygienistka a diplomovaný zubní technik. Je…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 461
Jazyk: německy
Německý jazyk 3 – Vybrané služby CR a jejich reklama
Alena Formanová
Materiál seznamuje čtenáře s odbornou slovní zásobou z oblasti služeb cestovního ruchu a reklamy. Dieses Material macht die Leser mit dem Fachwortschatz aus dem Bereich Leistungen im Fremdenverkehr und…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 454
Jazyk: německy
Německý jazyk odborný – Zahraniční obchod
Mgr. Rostislav Gola
Výukový materiál seznámí čtenáře s klíčovými tématy a slovní zásobou oboru Zahraniční obchod. Je zdrojem teoretických i praktických informací.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 456
Jazyk: německy
Německý jazyk všeobecný v ekonomické oblasti odbornosti 64 - Management sportu
Ing. Monika Gmucová
Výuka německého jazyka pro orientaci v oboru Management sportu pro jazykovou úroveň A2 – B1.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 455
Jazyk: německy
Německý jazyk všeobecný – Zahraniční obchod
Mgr. Rostislav Gola.
Výukový materiál je určen pro studenty, kteří se učí německý jazyk v rámci oboru Zahraniční obchod jako další cizí jazyk. Předpokladem jsou základní znalosti německého jazyka. Výukový materiál seznámí čtenáře se…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 453
Jazyk: německy
Německý jazyk- všeobecný
Mgr. Barbora Zajíčková
Studijní materiál předkládá systematický přehled gramatiky s možností jejího procvičení pro odpovídající jazykovou úroveň A2-B1 přehledně rozděleno do tematicky blízkých gramatických celků.
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 460
Jazyk: německy
Německý jazyk – cestovní ruch
Alena Formanová
Materiál se věnuje problematice turismu a jednoduchému vysvětlení nejdůležitějších odborných pojmů. Je zde uvedena definice turismu, předpoklady pro jeho vývoj, a zmíněna je i historie cestování. Čtenář…
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 452
Jazyk: německy
Německý jazyk – odborný odb. 66
Mgr. Radmila Hrušková
15 kapitol z oblasti logistiky, tuzemských i mezinárodních přepravních dokladů a podmínek, financování obchodních transakcí a platebních instrumentů při importu a exportu, celní správy ČR a …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 18
Jazyk: německy
Objektive und subjektive Symptome in der Medizin
Mgr. Božena Křečková
Studijní materiál je zaměřen na zjišťování příznaků nemoci, na vyšetřovací postupy, na komunikaci s pacientem a předávání informací. Das Lernmaterial wird an objektive und subjektive Symptome der Krankheiten,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 17
Jazyk: německy
Pflege des Patienten in einer medizinischen Einrichtung
Mgr. Božena Křečková
Výukový materiál se zabývá celkovou péčí o pacienta v nemocničním zařízení. Das Studienmaterial befasst sich mit der Gesamtpflege in einer medizinischen Einrichtung.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 66
Jazyk: německy
Povolání nutričního terapeuta
Mgr. Ilona Mašátová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných školách zdravotnických. Svým obsahem je zaměřen na obor nutriční terapeut. Das Lehrmaterial ist für den deutschsprachigen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 10
Jazyk: německy
Therapie
Mgr. Ivana Burianová
Materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických. Seznamuje studenty s různými metodami léčby, s druhy léků a způsobem jejich podávání. Dále jsou v materiálu charakterizovány…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 29
Jazyk: německy
Pharmakognosie
Mgr. Marcela Šlajsová
Studijní materiál pojednává o farmakognosii, základních pojmech a zejména o léčivých rostlinách. Zabývá se rostlinnými orgány a jejich zpracováním. Dále jsou zde uváděny příklady léčivých rostlin,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 26
Jazyk: německy
Pharmakologie
Mgr. Marcela Šlajsová
Studijní materiál vysvětluje pojem farmakologie a přináší krátký přehled o historii farmakologie a indikačních skupinách. Kapitoly se věnují farmakokinetice a farmakodynamice, především vedlejším…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 20
Jazyk: německy
Verabreichung von Medikamenten
Mgr.Božena Křečková
Studijní materiál se zabývá podáváním léků, historií léčiv a jejich aplikací. Das Studienmaterial beschäftigt sich mit Verabreichung von Medikamenten, mit der Geschichte der Arzneimittel und derer Applikationsarten.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 16
Jazyk: německy
Vorbereitung auf den Beruf der Krankenschwester
Mgr. Božena Křečková
Studijní materiál pojednává o přípravě na povolání zdravotní sestry v České republice. Zabývá se tématy jako např. náplň práce, povinnosti a role sestry v multidisciplinárním týmu, ošetřovatelské…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 47
Jazyk: německy
Sprechzimmer der Dentalhygienikerin
Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obor diplomovaná dentální hygienistka a je zpracován v souladu s …
ZDARMA
E
Číslo ODZ: 458
Jazyk: německy
Turistický potenciál ČR – Touristisches Potenzial der Tschechischen Republik
Dipl.-Germ. Lenka Procházková
Tento výukový materiál se zabývá především odbornou terminologií v německém jazyce se zaměřením na turistický potenciál a předpoklady rozvoje cestovního ruchu. Osvojování jazykových kompetencí probíhá…
ZDARMA