Tady naleznete MOOC kurzy připravené pro pedagogicko sociální oblast. Kurzy jsou jakousi ochutnávkou pro studium pedagogicko sociálních oborů na vyšších odborných školách.

Kurzy vznikly jako součást projektu Inovace VOV pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052 v období 04/2018 až 09/2021.

Výukové materiály obsahují dvě části. Mooc kurzy pro veřejnost a tzv. ODZ (otevřené digitální zdroje) určené pro učitele a studenty jednotlivých oborů. Materiály jsou připravené tak, aby pokrývaly skupiny oborů vzdělávání označené jako 75 – Pedagogika, učitelství a sociální péče a 74 – Tělesná kultura, tělovýchova a sport. V době projektu tyto skupiny oborů zahrnovaly 29 VOŠ  (existují i další školy s akreditovanými vzdělávacími programy spadající do daných skupin oborů vzdělání, ale v letech, kdy se tvořil tento materiál, neotevíraly výuku). 

Všechny tyto VOŠ byly pro potřeby projektu rozděleny do tří základních skupin podle jejich zaměření: 

1.      Skupina Předškolní a mimoškolní pedagogika a Wellness Balneo (zkráceně "pedagogika") - akreditované obory N75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika; N75-33-N/02 Tlumočnictví českého znakového jazyka; 74-41-N/01 Wellnes – Balneo; 

2.      Skupina Sociální práce – akreditované obory N75-32-N/01 Sociální práce; N75-32-N/03 Sociální a humanitární práce; N75-32-N/04 Charitativní a sociální práce; N75-32-N/05 Sociálně právní činnost; N75-32-N/07 Pastorační a sociální práce; N75-32-N/08 Sociální a diakonická práce; 

3.      Skupina Sociální pedagogika – akreditované obory N75-32-N/06 Sociální pedagogika; N75-32-N/02 Sociální pedagogika a  teologie.

Materiály doplňuje několik kurzů určených především pedagogickým pracovníkům VOŠ.

Dostupné kurzy


Kurzy