Tady naleznete MOOC kurzy připravené pro pedagogicko sociální oblast. Kurzy jsou jakousi ochutnávkou pro studium pedagogicko sociálních oborů na vyšších odborných školách.

Následující materiály byly vytvořeny v projektu  Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast . Materiály jsou připravené tak, aby pokrývaly minimální znalostní základ v oborech označených jako 75 – Pedagogika, učitelství a sociální péče a 74 – Tělesná kultura, tělovýchova a sport. V době projektu tyto skupiny oborů zahrnovaly 29 VOŠ. Všechny tyto VOŠ byly pro potřeby projektu rozděleny do tří základních skupin podle jejich zaměření:

1. Skupina Předškolní a mimoškolní pedagogika a Wellnes Balneo (akreditované obory N75-31-N/03; N75-33-N/02; 74-41-N/01);
2. Skupina Sociální práce (akreditované obory N75-32-N/01; N75-32-N/03; N75-32-N/04; N75-32-N/05; N75-32-N/07; N75-32-N/08);
3. Skupina Sociální pedagogika (akreditované obory N75-32-N/06; N75-32-N/02).

Dostupné kurzy


Kurzy