Autor: doc. PhDr. Alena Kajanová Ph.D.

Anotace: V rámci tohoto kurzu se zaměřujeme na téma sociální práce s  marginalizovanými skupinami, tento termín si nejprve vymezujeme. Následně se zaměřujeme na vybrané cílové skupiny, přičemž danou skupinu si nejdříve charakterizujeme a následně poukazujeme na náměty sociální práce využitelné při práci s touto skupinou.