Autor: Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Anotace: V daném modulu se studenti dozví více o sociální politice - základní terminologie, typologie sociální politiky, funkce a nástroje, principy, sociální události, systém sociálního zabezpečení v České republice.