Autor: Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Anotace: Cílem kurzu je představit roli sociálního pracovníka ve zdravotnictví, tedy identifikovat a popsat jeho roli, pracovní pozici v multidisciplinárním týmu v nemocnici, přiblížit typologii klientů, se kterými se sociální pracovník v nemocnici potkává. Dále se v kurzu zaměřujeme na témata, se kterými se potkává sociální pracovník na gynekologicko-porodnickém oddělení, či na neonatologii.