Autor: Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD. MA

Anotace: Posláním kurzu je seznámit studenty s různými pohledy na člověka a vést studenta k schopnosti si utvářet a průběžně korigovat určité své „pojetí“ člověka. Nutnou součástí je kritická reflexe vlastních pohledů a z nich vyplývajících postojů formovaných profesním zaměřením, které mnohdy přehlíží širší, leč pro eticky vykonávanou praxi potřebné souvislosti. Jde o důraz na komplexní přístup k člověku, jež se v současné antropologii razí pod pojmem „integrální antropologie“. Proto je zapotřebí, aby kurz pracoval se základními pojmy filosofické antropologie a přiblížil její klíčová témata.