V kurzu Sociální pracovník ve vyloučených lokalitách se seznámíte se specifiky role sociálního pracovníka a potřebnými kompetencemi pro práci ve vyloučených lokalitách. Kromě výukových videí o problematice sociálního vyloučení budete mít k dispozici reportáže a další studijní materiály, které vám zprostředkují perspektivu lidí, kteří žijí v podmínkách sociálního vyloučení.

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci

LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

MALÉŘOVÁ, Lenka. Sociální pracovník ve vyloučených lokalitách [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=42. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.