Cílem tohoto kurzu není nic více, ale ani nic méně než pomoci vybudovat pevné základy, na kterých budete moci při svém bádání stavět. Kurz slouží k lepšímu pochopení řady odborných publikací, jež na téma metody výzkumu vyšly, orientovat se v literatuře a rozumět badatelské činnosti jiných.

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci