Kurz se soustředí na to, jak změnit školní hodnocení, aby se z činnosti často přinášející nepříjemné pocity a rozpaky všem zúčastněným stal užitečný nástroj podpory učení a formování osobnosti.

Materiály v tomo kurzu podléhaji licenci
LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

FELLNER, Dominik. Mobilní nástroje pro pedagogy VOŠ [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=56. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.