V kurzu "Lidové zvyky v cyklu roku" si vyslechnete přednášky, které se týkají českých lidových a křesťanských tradic v chronologii roku. Kurz je rozdělen do osmi částí. Každá část je doplněna prezentacemi se základními informacemi, které v přednáškách uslyšíte. V závěru každé části jsou uvedeny další náměty jako doporučení k prostudování nebo zpracování.

Materiály v tomo kurzu podléhaji licenci