Autor: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D.

Anotace: Systematická teologie se věnuje teologické interpretaci některých obecně lidských témat, jako jsou naděje, smysl, naplnění, odcizení a osvobození. Absolvent kurzu bude schopen základní orientace v teologických pojmech, které zmíněným obecně lidským tématům odpovídají. Jde např. o pojmy víra, zjevení, stvoření, hřích, milost a spása. Kurz vybaví absolventa znalostí vybraných kapitol křesťanské systematické teologie, a to v ekumenické perspektivě zahrnující tři hlavní křesťanské tradice: pravoslaví, katolictví a protestantství.