Autor: Mgr. Eva Cerniňáková

Anotace: Cílem tohoto kurzu je zvládnutí práce s citačním manažere Zotero při citování informačních zdrojů s důrazem na citační styl ISO 690.