Autor: Zdenko Š Širka, PhD

Anotace: V daném modulu se studenti nejdříve seznámí se zdroji, ve kterých teologicko-etická reflexe čerpá orientaci při hledání odpovědí na otázku dobrého a spravedlivého jednání. Normativní roli mají biblická svědectví a jejich pohled na pojetí člověka, který je následně propojen s pojetím člověka uplatňovaným v profesních dokumentech sociální práce a sociální pedagogiky. Dále jsou pojednaná témata spojena s vybranými tématy sociální a pedagogické práce, včetně příkladu možného uplatnění v profesi. Zohledněn je ekumenický přístup a pohled jiných náboženských tradic, který respektuje kontext pluralitní společnosti a právního státu.