Kurz nabízí získání přehledu o možnostech působení sociálního pracovníka v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Prostřednictvím teoreticky zaměřených videoprezentací se účastník kurzu seznámí se základními předpoklady a  kompetencemi pro výkon sociální práce v této oblasti. Získá přehled o  legislativě, využívaných nástrojích, metodách a technikách práce v sociálně-právní ochraně dětí, a to prostřednictvím studijních materiálů, úkolů, diskuzí a dalších forem výuky.

Materiály v tomo kurzu podléhaji licenci