Kurz nabízí získání přehledu o možnostech působení sociálního pracovníka v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Prostřednictvím teoreticky zaměřených videoprezentací se účastník kurzu seznámí se základními předpoklady a kompetencemi pro výkon sociální práce v této oblasti. Získá přehled o legislativě, využívaných nástrojích, metodách a technikách práce v sociálně-právní ochraně dětí, a to prostřednictvím studijních materiálů, úkolů, diskuzí a dalších forem výuky.

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci
Creative Commons BY-SA 4.0

LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

WIEDERMANNOVÁ, Veronika. Sociální pracovník s ohroženými rodinami [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=41. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.