Kurz Sociální pracovník s dětmi a mládeží si klade za cíl seznámit účastníky se základními principy sociální práce s mládeží, cílovou skupinou a dovednostmi, které by měl sociální pracovník pro výkon povolání mít. Dále chce přiblížit praktické možnosti, které práce s dětmi a mládeží obsahuje a ukázat účastníkům, čím se sociální pracovník reálně zabývá a jak pracuje. Součástí videokurzu jsou také témata, která chtějí změnit některé existující předsudky a představit některé inovativní metody sociální práce s mládeží.

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci

LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

HAMPLOVÁ, Klára. Sociální pracovník s dětmi a mládeží [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=47. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.