Cílem tohoto kurzu a jeho jednotlivých lekcí je představit Vám profesionální výkon sociální práce ve zdravotnictví. Sociální pracovník se setkává s mnoha lidskými příběhy, pokrývající období od narození až po smrt. V první lekci se dozvíte o kompetencích a konkrétních intervencích sociálního pracovníka nebo zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení. V dalších lekcích jsou uvedeny příklady působení sociálního pracovníka ve zdravotnictví  ve fakultní nemocnici, v lůžkovém a domácím hospici a v psychiatrické nemocnici. Celý kurz se snaží vyzdvihnout význam sociálních služeb v péči o zdraví a roli sociální práce v oblasti prevence a podpory zdraví.

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci
Creative Commons BY-SA 4.0

LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

DORKOVÁ, Zlatica. Sociální práce ve zdravotnictví [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=46. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.