Cílem tohoto kurzu a jeho jednotlivých lekcí je představit Vám profesionální výkon sociální práce ve zdravotnictví. Sociální pracovník se setkává s  mnoha lidskými příběhy, pokrývající období od narození až po smrt. V první lekci se dozvíte o  kompetencích a konkrétních intervencích sociálního pracovníka nebo zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení. V dalších lekcích jsou uvedeny příklady působení sociálního pracovníka ve zdravotnictví  ve fakultní nemocnici, v lůžkovém a domácím hospici a v psychiatrické nemocnici. Celý kurz se snaží vyzdvihnout význam sociálních služeb v péči o zdraví a roli sociální práce v oblasti prevence a podpory zdraví.

Materiály v tomo kurzu podléhaji licenci