Tento kurz je zaměřen na didaktické aspekty předškolního vzdělávání a jeho snahou je propojit teoretické poznatky s ukázkami z praxe, tak aby byla problematika dostatečně osvětlena. V každé části kurzu jsou úkoly, které umožňují ověřit si míru vlastního porozumění a teoretické poznatky prakticky využít. 

Kurz je publikován v licenci
Creative Commons BY-SA 4.0