Předmět si klade za cíl seznámit studenty s oblastí pedagogické diagnostiky. Studenti se zorientují v jejím současném pojetí, s jejími cíli, pochopí její význam. Naučí se používat diagnostické nástroje. Seznámí se s vývojem předškolního dítěte v jednotlivých oblastech a způsobem, jak tento vývoj posuzovat.

Kurz je publikován v licenci
Creative Commons BY-SA 4.0