Autor: Michal Pařízek

Anotace: V kurzu Zážitková pedagogika se studenti seznámí s tématy, které přispívají k pochopení principů, na kterých zážitková pedagogika stojí. Tato témata poukazují na to, že zážitková pedagogika je pedagogickou disciplinou usilující o celostní rozvoj osobnosti a nelze ji redukovat na metodu, kterou lze používat jako kuchařku v praxi. Kurz postupuje od vsazení zážitkové pedagogiky do kontextu výchovy a vzdělávání (=pedagogiky), pokračuje přes stručnou historii jak v mezinárodním, tak v lokálním kontextu, dotýká se tématu osobnosti pedagoga/instruktora, skupinové dynamiky, týmových rolí a zabývá se i tématy motivace a reflexe v kontextu práce s prožitkem.