Autor: Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Anotace: V daném modulu se studenti zaměří na téma dilemat v sociální práci. Jednak se teoreticky seznámíme s tím, co to dilemata jsou, dále se podíváme na některá vybraná dilemata, která popisuje odborná literatura. V neposlední řadě se zaměříme na možnost využití etických teorií v  praxi sociální práce, resp. rozebereme si vybranou dilematickou situaci optikou etické teorie I. Kanta.