Vyučující působící v pedagogických či sociálních oborech vyučovaných v prostředí českých VOŠ jsou odborníky v oblastech, pro které připravují další kompetentní absolventy. Kromě teoretických znalostí disponují většinou reflektovanými dovednostmi přímo z praxe, na kterou bývají různými formami navázáni. Co však zůstává stranou pozornosti, jsou kompetence předávat efektivně znalosti a dovednosti dál. Andragogické kompetence a větší profesní jistota právě v oblasti vzdělávání mohou přitom usnadnit a zpříjemnit práci jak samotným pedagogům, tak proces rozvoje i studentům. Andragogická témata v tomto kontextu jsou o to relevantnější, že jak sociální, tak pedagogické obory jsou zaměřené na člověka a jeho růst a rozvoj a většina témat je tak pro obě praxe paralelní. Cílem kurzu je představit klíčové principy tvorby, realizace a ukončování vzdělávacích akcí realizovaných pedagogy působícími na VOŠ, to vše v rámci vyučovaných oborů s přesahem do oblasti sebeřízení a sebereflexe coby elementárního stavebního kamene úspěšné praxe ve vzdělávání. Kurz je svým pojetím i zaměřením vhodný i pro odborníky z praxe, kteří na VOŠ působí jako experti nebo externí vyučující, a cílí na oblast znalostí a základní orientaci v oboru.

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci
Creative Commons BY-SA 4.0

LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

PALŠČÁKOVÁ, Dita. Další vzdělávání pedagogických pracovníků [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=107. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.

V dílně mobilní žurnalistika spolu s Dominikem Fellnerem nahlédnete do světa nových technologií a naučíte se jich využívat v médiích. Skvělá výbava do současného i budoucího mediálního světa.

V tomto kurzu se můžete dozvědět, jak lépe pracovat s mobilním telefonem při pořizování, úpravě a tvorbě multimediálního obsahu. Ať již potřebujete natočit záznam z hodiny, připravit krátké video pro studenty, nahrát podcast pro domácí přípravu, vyrobit multimediální podklady pro e-learningový kurz nebo např. zařídit pokrytí diseminační akce pro výstup z projektu. Toto vše a mnohem více lze zařídit za použití mobilního telefonu, pokud si budete vědomi jeho výhod i omezení, silných a slabých stránek a získáte trochu praxe. V neposlední řadě se dozvíte, jak materiál využít dále a jak a kam jej můžete exportovat a publikovat. Věříme, že si kurz užijete!

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci
Creative Commons BY-SA 4.0

LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

FELLNER, Dominik. Mobilní nástroje pro pedagogy VOŠ [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=56. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.

Kurz se soustředí na to, jak změnit školní hodnocení, aby se z činnosti často přinášející nepříjemné pocity a rozpaky všem zúčastněným stal užitečný nástroj podpory učení a formování osobnosti.

Materiály v tomo kurzu podléhaji licenci
LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

FELLNER, Dominik. Mobilní nástroje pro pedagogy VOŠ [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=56. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.