Autor: Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Anotace: V daném modulu se studenti zaměří na rozšiřující témata (metody a techniky) využitelné v práci sociálního pracovníka.