V tomto kurzu se zabýváme třemi základními tělesnými vlastnostmi a kloubní pohyblivostí. V úvodu každé kapitoly definujeme každou tělesnou vlastnost. Dále vysvětlujeme fyziologické pochody, které provázejí jednotlivé tělesné vlastnosti, jejich vzájemné propojení- hybridní charakter. Nejdůležitější částí každé kapitoly jsou metodické postupy rozvoje tělesných vlastností. V závěru věnujeme pozornost metodickým zvláštnostem přípravy mládeže, žen a seniorů.

Materiály v tomo kurzu podléhaji licenci