Autor: Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Anotace: V daném modulu se studenti seznámí se základními teoretickými východisky k sociální práci - především s teoriemi a metodami sociální práce.