Prostřednictvím teoreticky i prakticky zaměřených videoprezentací se účastník kurzu seznámí s činnostmi a rolí sociálního pracovníka v problematice sociálního bydlení. Zvláštní pozornost bude věnována konkrétním postupům, které byly již aplikovány v praxi a úzce souvisí s výkonem sociální práce při využití postupů „housing first“.

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci

LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

MOCHŤÁK, Jan a OPLETALOVÁ, Magdalena. Sociální pracovník v sociálním bydlení [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=43. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.