Kurz je věnován problematice sociálního podnikání v souvislosti s pozicí sociálního pracovníka. Důraz je kladen na rozvoj dovedností a kompetencí sociálních pracovníků v oblasti přípravy podnikatelského plánu a vhodného výběru adekvátního finančního projektu pro podporu sociálního podnikání. Prostřednictvím teoreticky zaměřených videoprezentací se účastník seznámí se základními teoretickými východisky sociálního podnikání a s rolí sociálního pracovníka v prostředí sociálního podniku. Součástí kurzu jsou videa z praxe, která poskytnou praktické příklady možností a způsobu práce zástupců v reálném sociálním podniku.

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci
Creative Commons BY-SA 4.0

LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka. Sociální podnikání a role sociálního pracovníka v sociálním podniku  [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=45. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.