Kurz nabízí získání přehledu o možnostech působení sociálního pracovníka v makro-rovině sociální práce, s důrazem na důležitost této roviny v běžném výkonu sociální práce. Prostřednictvím teoreticky zaměřených video-prezentací se účastník kurzu seznámí se základními východisky makro-praxe, podmínkami a kompetencemi pro úspěšný výkon sociální práce na této úrovni. Součástí kurzu jsou také videoukázky z praxe, ve kterých makro-perspektivu sociální práce reflektují přímo pracovníci vybraných organizací.

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci
Creative Commons BY-SA 4.0

LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

OCHMANNOVÁ, Daniela. Makroúroveň v sociální práci [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=10Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.