Autor: doc. PhDr. Alena Kajanová Ph.D.

Anotace: Kurz prezentuje výzkumné šetření v sociálních vědách ve všech jeho fázích. Zaměřuje se na kvalitativní i kvantitativní výzkumnou strategii, metody a techniky sběru dat a analýzu dat. Součástí je rovněž praktická ukázka práce se software SPSS pro zpracování hypotéz.