Práce s materiálem rozvíjí dovednosti a zručnost dětí, jemnou motoriku i estetické vnímání. Pedagog dětem ukazuje různé materiály a možnosti jejich použití. Učí je vytvářet výrobky vybrané a připravené úměrně k věkové skupině, se kterou pracuje. Tvořivé práce s  materiálem by měly poskytnout podnětné návody a postupy pro využití některých vybraných materiálů.

Materiály v tomo kurzu podléhaji licenci