Cílem kurzu je přivést studenta k reflexím nad sebou samým jako člověkem, nad svým světem; reflektovat počátky evropského pojetí člověka. Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly dějin evropského myšlení od antiky po renesanci zaměřené na pojetí člověka. 

Textová část kurzu byla převzata z výstupu projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0074 (viz Úvod do filosofie – Člověk a svět. Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Řídicí orgán OP VK, 2014 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/17178).

Kurz je publikován v licenci
Creative Commons BY-SA 4.0