Za pomoci teoretických i prakticky zaměřených vzdělávacích videí bude kurz přibližovat jedno z možných uplatnění sociálního pracovníka jako odborníka na dluhovou problematiku. Kurz nabízí informace počínající budováním odborných dovedností v oblasti dluhové problematiky, přes přiblížení cílové skupiny, s níž se v dluhovém poradenství pracuje, až po několik praktických tipů a rozhovorů s dluhovými poradci.

V úplném závěru kurzu je účastníkům, jako budoucí generaci dluhových poradců, připraveno krátké poselství od současných odborníků na dluhy. 

Materiály v tomto kurzu podléhají licenci

LOGO CC-BY-SA

Bibliografický záznam pro citování kurzu:

SKOUPILOVÁ, Zuzana. Sociální pracovník a oblast dluhové problematiky [MOOC]. In: Inovace VOV, pedagogicko-sociální oblast [online]. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=44. Vytvořeno v projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.