Autor: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Anotace: Kurz posluchače uvede do problematiky psychosomatiky – charakteristika oboru, jeho vývoj a významní představitelé s důrazem na české prostředí, základní modely chápání psychosomatických vztahů, dále vysvětlí podrobně stresový a psychodynamický model vzniku psychosomatických poruch, bude se věnovat nejčastějším psychosomatickým obtížím včetně genderových a věkových rozdílů a aplikaci psychosomatiky v pomáhajících profesích (jiných než zdravotnických) s důrazem na pedagogickou práci. Bude popsáno téma zvládání stresu v pomáhajících profesích včetně prevence vzniku syndromu vyhoření, dále možnosti prevence a  terapie psychosomatických poruch a význam osobnostního rozvoje v prevenci vzniku psychosomatických poruch.