Autor: Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Anotace: V daném modulu se studenti zaměřují na různá témata - nejprve si vydefinujeme sociální vyloučení a sociálně vyloučené lokality. Dále si přiblížíme téma sociálních determinant zdraví - toto téma je obzvlášť v souvislosti s životem lidí v sociálně vyloučených lokalitách aktuální, neboť rizika mohou být zvlášť zvýrazněna. Dále se zaměřujeme na příklady dobré praxe ze sociální práce s osobami žijícími v  sociálně vyloučených lokalitách - pohledem sociálních pracovníků a  pohledem jejich klientů.